Hopp til hovedinnhold

Utvikler logistikkutdanning for å hjelpe på utfordringene i helsesektoren

Henning Raae Fosslien

|

Skal gi studentene viktig kompetanse for å sikre god flyt i arbeidshverdagen.

UTVIKLING: Avdelingsleder ved Fagskolen Innlandet, Ruth Laeskogen Hoff, i samtale med Morten Endresen i Sykehuset Innlandet. Foto: Henning Raae

På Fagskolen Innlandet er man i gang med utdanningen Logistikk i helseforetak. Den består av tre moduler, som hver gir fem studiepoeng.

Utdanningen handler om hvordan ansatte i helsesektoren som i dag jobber med logistikk, uavhengig av utdanningsbakgrunn, kan bidra operativt og effektivt til en forbedret arbeidsflyt.

For helsesektoren er presset på tid og ressurser. Bidrag til en mer effektiv logistikk vil kunne frigjøre tid for helsepersonell til å sette søkelys på sin viktigste oppgave – pasientnært arbeid.

Avdelingsleder for industriell teknologi og logistikk, Ruth Laeskogen Hoff, er klar på at dette er en viktig utdanning i møte med fremtidens utfordringer i helseforetakene landet over.

– Med denne utdanningen prøver vi å nå de med fagbrev og de med lang realkompetanse som jobber i helseforetak. Dette med sikte på å styrke de ansatte til å stå i en arbeidshverdag hvor det blir færre og færre hender, sier Hoff og legger til:

– Det er viktig for helseforetakene at tiden blir anvendt riktig, at mest mulig tid går til pasientarbeid.

Oppgavedeling

I de tre modulene er en rekke eksterne forelesere hentet inn fra forskjellige steder i helsesektoren i Norge. Under oppstarten av modulen «Praktisk logistikk i helseforetak» i uke 2 var Morten Endresen, avdelingsleder for forsyning og transport i Sykehuset Innlandet på plass.

– Spør du meg, så er dette kritisk viktig å jobbe med. Logistikken på sykehusene, men også andre helseforetak, må styrkes, sier Endresen.

Mye handler om hvordan vi får til en god oppgavedeling blant de ressursene vi har.

– Et eksempel kan være at om vi bedrer logistikken blant de som driver med renhold, vil de få bedre tid til å drive med nettopp det. Samtidig vil det igjen avlaste ressurser som har måttet bistå renhold, til å igjen bruke tid på det de skal, sier Endresen.

I Sykehuset Innlandet har de gjennomført et prosjekt i portørtjenesten ved sykehusene på Hamar og Elverum der logistikk har vært i fokus.

– Vi har gjennom prosjektet gjort en rekke grep som har gitt resultater. Vi har nå doblet antall portørtjenester, økt åpningstiden, fått flere ansatte og dermed bedre kapasitet, sier Endresen og fortsetter:

– Logistikken i forflytning av pasienter, men også pakker eller varer rundt på sykehuset, har vi bedret gjennom samlokalisering og endringene inne på sykehusene.

Mer kompetanse

Skal vi lykkes med flere prosjekter, er de avhengige av flere ansatte med rett kompetanse.

– Det er viktig at flere får påfyll av praktisk logistikk, sier Endresen.

Hoff er klar på at det gjelder alle ledd i et helseforetak.

– Grunnleggende teori om logistikk er viktig, da kan alle se forbedringer raskere på sin arbeidsplass. Har vi riktig kompetanse i alle ledd, vil arbeidsflyten og forbedringene ute på arbeidsplassen skje, sier Hoff.

Endringsvilje

Innholdet i modulene i Logistikk i helseforetak knytter teori og praksis sammen. Dette gjøres med aktuelle forelesere fra helseforetak og relevante bedriftsbesøk.

– Denne utdanningen vil styrke den enkeltes vilje til endring. En endring vi er nødt til å lykkes med i helseforetakene i landet, sier Hoff og legger til:

– Logistikk er nøkkelen for å håndtere utfordringen med oppgavedeling og det faktum at det blir færre hender ute i foretakene.

Endresen er enig i at logistikk vil få en mer sentral rolle.

– Kompetanse innen logistikk er viktig hele tiden. Dette er en kompetanse som ikke har vært nok oppe i dagen ute i helseforetakene tidligere, men nå er dette svært viktig, sier Endresen.