Hopp til hovedinnhold

Utvikling av IT-sikkerhetslab og cybermoduler ved Fagskolen Innlandet

Frode Iversen

|

Mars 2023 mottok Fagskolen Innlandet en bevilgning på 6,5 millioner kroner fra Regjeringen til nye utdanningstilbud, nytt utstyr og styrking av digital og pedagogisk kompetanse. Pengene er bevilget til fem prosjekter. To av disse er utviklingen av cybermoduler og en IT-sikkerhetslab ved skolen – tilpasset arbeidslivets behov.

Rikke F. Kristiansen, Fagskolen Innlandet, Guro S. Evensen og Gunn Mari Rusten, Digital Innlandet, gleder seg over ekstra bevilgninger som skal benyttes til utvikling av nye cybermoduler og en IT-sikkerhetslab.
Rikke F. Kristiansen, Fagskolen Innlandet, Guro S. Evensen og Gunn Mari Rusten, Digital Innlandet, gleder seg over ekstra bevilgninger som skal benyttes til utvikling av nye cybermoduler og en IT-sikkerhetslab.

Nærmere halvannen million av rammen skal nå benyttes til dette formålet. Rundt 1 million vil gå til å utruste en lab med alt nødvendig utstyr og programvare ved skolen, mens 400 000,- går til å utvikle selve modulprogrammene, en ny type korte utdanninger som skal øke kompetansen i arbeidslivet innenfor en rekke bransjer.

Samarbeid med Digital Innlandet og den nasjonale cybersikkerhetsklyngen

Bevilgningen er resultatet av et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet, Digital Innlandet og Norwegian Cluster for Cyber Security. Sammen skal de utvikle det faglige innholdet i modulene gjennom et omfattende medlemsnettverk.

Digital Innlandet består av nærmere 70 teknologidrevne virksomheter som sammen utgjør et sterkt kompetansemiljø innen digitalisering og digital transformasjon.

- For å lykkes med å utvikle morgendagens løsninger må vi tenke nytt og samhandle på tvers av bedrifter og bransjer. Dette er samarbeidet med Fagskolen Innlandet er et godt eksempel på det, sier Gunn Mari Sund Rusten som er leder for Digital Innlandet.

Fokus på IT-sikkerhet

- Vi ser at en stor andel av sikkerhetsrisikoene som bedriftene blir utsatt for, kan med enkle midler bli avverget. Bare ved to-faktor autentisering og ulike passord, kan man ta ned risikoen betydelig. Ved IT-studiet på skolen skal studentene være i stand til å arbeide operativt med sikkerhet i det daglige, og disse modulene og labben er et viktig bidrag, sier avdelingsleder Rikke F. Kristiansen, som er ansvarlig for prosjektet.

Som alle studier ved Fagskolen Innlandet, har undervisningen en praktisk og arbeidsrettet tilnærming. Studentene som gjennomfører modulprogrammet, skal ha en god forståelse for bedriftens risikobilde og foreta nødvendige preventive tiltak.

IT-sikkerhetslab og skreddersydde moduler

- Dette prosjektet et godt eksempel på hvordan man kan jobbe tett for å skape flere studieplasser og et større mangfold innenfor cybersikkerhet.
Guro Storlien Evensen er klyngeleder for The Norwegian Cluster for Cyber Security, Norges største næringssamarbeid innenfor IT-sikkerhet, hvor hensikten er at store som små bedrifter skal løse faktiske problemer. En nasjonal klynge med et tyngdepunkt på Innlandet, og i det gode sikkerhetsmiljøet som er her.

- Klynga er ikke bare et snakkefora, her skal vi få ting gjort og løse problemer, det passer med fagskolenes tilnærming.

Og det er et stort behov i arbeidslivet for folk med ulik kompetanse innenfor sikkerhet.

- Kan man litt om IT-sikkerhet så kan man alltid bidra! Det er stort behov og for lite folk. Har man interesse og kompetanse, vil arbeidslivet ha tak i deg, poengterer Storlien Evensen.

Fremdrift

To moduler skal utvikles, en innenfor grunnleggende IT-sikkerhetsforståelse og en for overvåkning og digital etterforskning. I tillegg går midlene til utviklingen av IT-sikkerhetslab hvor studentene skal jobbe praktisk med ulike temaer innen IT-sikkerhet. Planen er at både modulene og IT-sikkerhetslaben skal være utviklet og klare for å starte opp tidlig i 2024.

- Modulen som går på overvåkning og digital etterforskning, retter seg mot studenter med relevante fagbrev innen IT, eller tilsvarende realkompetanse. Dette kan enten tas som en enkeltstående modul eller som en del av en fagskolegrad innen IT-drift og sikkerhet.

- Modulen grunnleggende IT-sikkerhetsforståelse, retter seg mot studenter uten IT-bakgrunn, og vil være relevant for studenter med fagbrev, eller realkompetanse, innen en rekke ulike fagområder, sier Kristiansen som nå gleder seg til å ta fatt på arbeidet.