Hopp til hovedinnhold

Veksten fortsetter!

I løpet av de siste årene har antall studenter blitt doblet ved Fagskolen Innlandet. Med regjeringens økte satsning på høyere yrkesfaglig utdanning, vil veksten fortsette.

 Gladmelding om flere studieplasser til Innlandet. Fra venstre assisterende rektor Line Narvesen Jørgentvedt, Tom Svellet (Ap), rektor Gard Tekrø Rolid og Sps fylkesordførerkandidat Aud Hove.
Gladmelding om flere studieplasser til Innlandet. Fra venstre assisterende rektor Line Narvesen Jørgentvedt, Tom Svellet (Ap), rektor Gard Tekrø Rolid og Sps fylkesordførerkandidat Aud Hove.

60 nye plasser fra høsten 2023

Tildelingen gis som del av regjeringens satsing hvor det gjennom statsbudsjettet ble avsatt 20 millioner kroner til etableringen av i alt 500 nye studieplasser – 60 av disse i Innlandet.

– Dette er et løft, sier rektor ved Fagskolen Innlandet, Gard Tekrø Rolid.

– Vi kan lage masse fagskole ut av disse pengene. Seksti nye plasser betyr utdanning til langt flere enn seksti personer, da mange tar fagskoleutdanning på deltid eller som moduler.

Arbeidslivets skole

Arbeidslivet skriker etter folk med yrkesfaglig kompetanse. Spesielt innenfor bygg og anlegg, industri og IKT hvor behovet for høyere yrkesfaglig utdanning er prekært. I årene som kommer vil det mangle rundt 90 000 kvalifiserte fagarbeidere i Norge om trenden ikke snus.

Økningen er ifølge Kunnskapsdepartementets opp 14 prosent fra dagens nivå, noe forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe karakteriserer som et betydelig løft. Dette vil sikre at enda flere får tilgang til skreddersydde utdanninger tilpasset arbeidsmarkedets behov.

Desentralisert utdanning

Assisterende rektor Line Narvesen Jørgentvedt og rektor Gard Tekrø Rolid, fikk beskjed om økte bevilgninger av Sps fylkesordførerkandidat Aud Hove og Aps Tom Svellet. Begge er glad for at satsingen på nye tilbud nå følges opp med faktiske studieplasser og midlene som trengs.

– Det er viktig at vi får finansiering av det vi har utviklet, sier Jørgentvedt.

Og mer fokus vil legges på deltids- og modulutdanninger til undervisning.

– Nå vil det komme enda flere tilbud om fagskoleutdanning også andre steder i fylket, sier Rolid.

– Det skal være lik kvalitet ute i distriktene som her på Gjøvik, og vi vil fortsette å satse på desentralisert utdanning.