Bygg

Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden mennesker med oppdatert kompetanse. Våre utdanningstilbud gir deg kompetanse som leder innenfor mange områder. Som fagskoleingeniør er du ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Utviklingen innen fagområdet skjer i høyt tempo, og dette studiet gir deg oppdatert kompetanse om bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner. Fordypningen gir grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Utdanningen gir også lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen bygg og anlegg. De mest vanlige fagbrevene er: Tømrerfager, murerfaget, betongfaget, stillasbyggerfaget, limtreproduksjonsfaget, trelastfaget og trevare- og bygginnredningsfaget. Andre fagbrev kan også kvalifisere til opptak. Kontakt skolen.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Studiet består av ni emner.

  1. Realfag (matematikk og fysikk)
  2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
  3. LØM (ledelse, økonomi, markeds­føring)
  4. Samordnet byggeprosess
  5. Byggesaken
  6. Konstruksjon bygg  m/faglig ledelse
  7. Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse
  8. Lokal tilpassing/kvalifiserende ­ spesialisering m/faglig ledelse
  9. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg mellomlederkompetanse som kan brukes på mange nivåer i bygg- og anleggsbransjen: prosjektleder, bygge­plassleder, formann, kontroll­ingeniør, oppmålingsingeniør, byggesaksbehandler, avdelingsingeniør, konstruktør, SHA-­ansvarlig, HR-ansvarlig, drifts­ingeniør, salgsingeniør, lærer.

Byggutdannelsen gir deg den teorien du trenger for å søke om å få mesterbrev.

Informasjon med forbehold om trykkfeil.