Hopp til hovedinnhold
Anlegg
Som fagskoleutdannet anleggsingeniør vil du være sterkt etterspurt og kan arbeide med alle typer anlegg i jord og fjell. Foto: Tom A. Kolstad

Anlegg

Anleggsbransjen i Norge er stor og allsidig og trenger stadig mer kompetent arbeidskraft. Som fagskoleutdannet anleggsingeniør vil du være sterkt etterspurt og kan arbeide med alle typer anlegg i jord og fjell.

Utdanningen kombinerer teori og praksis, og den gir deg grunnlag for å arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser. Den omfatter også landmåling og kommunalteknikk, anbud og kalkulasjon, geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og prosjektstyring. Studiet tilbys både som heltidsstudium og som nettbasert studie med samlinger som kan tas mens du er i jobb.

Hva lærer du?

Studiet består av 13 emner:

 • Realfag (10 stp.)
 • Kommunikasjon (10 stp.)
 • LØM (10 stp.)
 • Konstruksjon 1 (5 stp.)
 • Prosjektering av anlegg 1 (5 stp.)
 • Anleggsdrift 1 (10 stp.)
 • Byggesaken (10 stp.)
 • Prosjektledelse, faglig ledelse og økonomi (10 stp.)
 • Konstruksjon 2 (10 stp.)
 • Prosjektering av anlegg 2 (10 stp.)
 • Anleggsdrift 2 (10 stp.)
 • Valgbare emner (10 stp.)
 • Hovedprosjekt (10 stp.)

Du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter. Arbeidsformene omfatter forelesninger, praktiske oppgaver, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Hva kan du bli?

Studiet gjør deg kvalifisert for tekniske oppgaver og lederstillinger innen anleggs- og prosjektledelse, teknisk saksbehandling og undervisning. Utdanningen gir også grunnlag for sentral godkjenning for ansvarsrett etter Plan- og bygningsloven og Saksbehandlingsforskriften.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Anleggsrørleggerfaget
 • Asfaltfaget
 • Banemontørfaget
 • Betongfaget
 • Brønn- og borefaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Murerfaget
 • Steinfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Studieavgift heltid

Studieavgift: kr 2 000,- per skoleår.

Betalingsmåte: Studieavgiften må betales på skolens betalingsautomat i servicetorget.

Studieavgift nettbasert med samlinger

Studieavgift: kr 3 000,- per semester. (Gjelder fra høsten 2024.)

Betalingsmåte: Faktura sendes ut i november og mars.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for førsteklasse Anlegg, nettbasert med samlinger skoleåret 2024/2025 er:

27. – 30. august

16. – 18. oktober

4. – 6. desember

29. – 31. januar

26. – 28. mars

26. – 28. mai

Med forbehold om endringer.