Hopp til hovedinnhold
Bygg
Dette studiet gir deg oppdatert kompetanse om bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner. Foto: Tom A. Kolstad

Bygg

Bygg og anlegg er blant landets største bransjer, og utviklingen på fagområdet skjer raskt. Studiet gir deg oppdatert og digital kompetanse innenfor bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner, og som fagskoleingeniør vil du være ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Utdanningen gir grunnlag for å prosjektere, beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Utdanningen gir deg lederkompetanse, og teorigrunnlaget du trenger for å kunne jobbe tverrfaglig i byggebransjen. I tillegg kan du søke om mesterbrev ved endt studie.

Hva lærer du?

Studiet består av 14 emner:

 • LØM (10 stp.)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (10 stp.)
 • Realfaglig redskapsfag (10 stp.)
 • Hovedprosjekt (10 stp.)
 • Valgbare emner (10 stp.)
 • Prosjektering og byggesaksbehandling 1 (10 stp.)
 • Bygningsfysikk og tekniske installasjoner 1 (5 stp.)
 • Byggeplassledelse og prosjektadministrasjon 1 (10 stp.)
 • Kontrahering, kontrakter og entrepriser 1 (5 stp.)
 • Prosjektering og byggesaksbehandling 2 (10 stp.)
 • Bygningsfysikk og tekniske installasjoner 2 (5 stp.)
 • Bærekraft og innovasjon i byggebransjen fra vugge til vugge (10 stp.)
 • Byggeplassledelse og prosjektadministrasjon 2 (10 stp.)
 • Kontrahering, kontrakter og entrepriser 2 (5 stp.)

Studiet kombinerer teori og praksis, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene omfatter klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Hva kan du bli? 

Studiet gjør deg blant annet kvalifisert for tekniske oppgaver innen konstruksjon, eller saksbehandling, HR-stillinger, SHA-ansvarlig, samt kvalifisert til ulikelederstillinger blant annet innen prosjektledelse, byggeledelse, bas eller som formann. 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Byggdrifterfaget
 • Betongfaget
 • Feierfaget
 • Glassfaget
 • Industrimalerfaget
 • Limtreproduksjonsfaget
 • Malerfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Maler- og overflateteknikkfaget
 • Murerfaget
 • Steinfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Trelastfaget
 • Tømrerfaget

Studieavgift heltid

Studieavgift: kr 2 000,- per skoleår.

Betalingsmåte: Studieavgiften må betales på skolens betalingsautomat i servicetorget.

Studieavgift nettbasert med samlinger

Studieavgift: kr 3 000,- per semester. (Gjelder fra høsten 2024.)

Betalingsmåte: Faktura sendes ut i november og mars.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for førsteklasse Bygg, nettbasert med samlinger skoleåret 2024/2025 er:

20. – 23. august

23. – 25. september

13. – 15. november

8. – 10. januar

12. – 14. mars

7. – 9. mai

Med forbehold om endringer.