Hopp til hovedinnhold
Bygningsvern
Forståelse av tidligere tiders bygging er viktig for å løse mange av dagens oppgaver innen restaurering, ombygging og vedlikehold. Foto: Tom A. Kolstad

Bygningsvern

Vil du være med på å ta vare på bygningsarven? Vil du lære å bruke tradisjonelle verktøy og håndverksteknikker? Vil du lære mer om energiutbedring av eldre bygninger, slik at de blir med oss inn i framtiden? Bygningsvernutdanningen ved Fagskolen Innlandet vil gi deg forståelse og innsikt i tidligere tiders bygging, noe som vil gi deg et konkurransefortrinn i arbeid på verna og freda bygninger.

Å bevare gamle bygninger og bygningsmiljøer er klimasmart, og har stor verdi for identitet og trivsel.

Kirkeløftet med sine 500 årlige millioner vil gi oppdrag til bedrifter og håndverkere med bygningsvernkompetanse i mange år framover.

Dette studiet er relevant for de fleste håndverkere, men også for andre som jobber med byggesaker og kulturarv.

Hva lærer du?

Utdanninga gir deg kvalifikasjoner til å utføre og lede arbeid på freda og verna konstruksjoner.

Studiet består av fire emner og et avsluttende prosjekt:

 • Bygningsvern
 • Bygningsfysikk
 • Tverrfaglig tradisjonell materiallære
 • Tradisjonelle konstruksjoner – tre og mur
 • Prosjekt med selvvalgt tema

Utdanningen gir kompetanse i bl.a. vernefilosofi, bygningsfysikk, tradisjonell overflatebehandling, tilstandsvurdering, bygningshistorie, sette opp og bruke tradisjonelt verktøy, vindusrestaurering, lover og regler, samt materiallære og konstruksjoner i mur og tre.

Studiet har 9 fysiske samlinger, hvor vi flytter rundt på ulike læringsarenaer. Samlingene varer 3 eller 4 dager, og går fra torsdag/fredag til søndag. Samlingene er mest mulig praktiske, i tillegg er det Teams-møter på kveldstid.

Du vil i løpet av studiet besøke fagmiljøer på noen av landets fremste læringsarenaer; Fagskolen Innlandet samarbeider med bl.a. Valdresmusea, Rørosmuseet og Vest-Telemark Museum. Du vil få bygge et nyttig nettverk og møte medstudenter fra hele landet som har høy kompetanse innenfor bygningsvernet.

Etter fullført og bestått utdanning, kan du søke deg videre til Bygningsvern 2.

Hva kan du bli?

Utdanningen åpner for en rekke nye arbeidsoppgaver knyttet til eldre bygningsmasse: Riksantikvaren m.fl. stiller krav til fagskoleutdanning eller tilsvarende kompetanse når de gir tilskudd til arbeid på fredede bygg.

Stadig flere, både fagmiljøer og private, ser verdien og miljøeffekten i å bevare framfor å bygge nytt. Å kunne dokumentere kunnskap om bygningsvern vil være nyttig i en tid der klima- og miljøspørsmål blir stadig viktigere.

Kontaktperson

Bodil Nørdsti

Lærer Bygningsvern

Kontaktperson

Jens Martin Holme

Lærer Bygningsvern

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Bøkkerfaget
 • Industrimalerfaget
 • Industrisnekkerfaget
 • Maler- og overflateteknikkfaget
 • Malerfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Murerfaget
 • Møbelsnekkerfaget
 • Trebåtbyggerfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Tømrerfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Studieavgift

Studieavgift: kr 3 000,- per semester. (Gjelder fra høsten 2024.)

Betalingsmåte: Faktura sendes ut i november og mars.