Hopp til hovedinnhold
Automatisering
Behovet for fagfolk for å drifte og vedlikeholde automatiserte systemer er stort. Foto: Tom A. Kolstad

Automatisering

Norsk industri er i stor grad automatisert, og den avanserte teknologien som ofte benyttes, er i rivende utvikling. Innsikt i mange fagområder kreves, og behovet for fagfolk til å drifte og vedlikeholde automatiserte systemer er stort.  Denne utdanningen ruster deg for lederstillinger, og et videre steg i industrien med mulighet for et bredt utvalg av jobber.

Utdanningen legger vekt på en helhetlig tilnærming til faget, med både teori, kreativitet og praktiske ferdigheter. Automatisering gjør det i dag mulig for flere industribedrifter å flytte produksjon hjem fra lavkostland, og automatiserte prosesser i byggebransjen fører til økende etterspørsel etter fagfolk også hos elektroinstallatørene.

Nærheten til det verdensledende industrimiljøet på Raufoss utgjør også en ekstra styrke for utdanningen. Deler av læringen vil foregå i Raufoss Industripark.

Hva lærer du?

Studiet består av 11 emner som til sammen gir 120 studiepoeng:

 • Realfaglige redskap (10 stp.)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (10 stp.)
 • LØM-emnet (10 stp.)
 • Elektriske systemer (15 stp.)
 • Elektroniske systemer (15 stp.)
 • Styringssystemer (10 stp.)
 • Programmering og digitalisering med robotisering (7,5 stp.)
 • Programmering og digitalisering med PLS (7,5 stp.)
 • Måle- og reguleringsteknikk (10 stp.)
 • Elektroniske kommunikasjonssystemer (10 stp.)
 • Hovedprosjekt (10 stp.)

Studiet omfatter temaer som, styring, reguleringsteknikk, instrumentering, PLS- programmering, feltbus-systemer, prosesskontroll og overvåkning.

Fagskolen Innlandet tilbyr dette studiet som nettbasert med samlinger, med varierte undervisningsformer. Undervisningen kombinerer blant annet forelesninger, videoer, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og praktiske øvelser i lab, alt for å gjøre opplæringen mest mulig relevant.

Hva kan du bli?

Utdanningen gir deg kompetanse til å ta ansvar for planlegging og gjennomføring av arbeidet i automatiserte anlegg. Du kan også jobbe i produksjons- og installasjonsbedrifter, innen teknisk rådgivning, med salg eller i undervisning.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Automatiseringsfaget
 • Dataelektronikerfaget
 • Elektrikerfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Energimontørfaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Flysystemmekanikerfaget
 • Heismontørfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Maritim elektrikerfaget Vg4
 • Produksjonselektronikerfaget
 • Serviceelektroniker
 • Signalmontørfaget
 • Tavlemontørfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Ventilasjonsteknikkfaget

Studieavgift

Studieavgift: kr 3 000,- per semester. (Gjelder fra høsten 2024.)

Betalingsmåte: Faktura sendes ut i november og mars.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for førsteklasse Automatisering, nettbasert med samlinger skoleåret 2024/2025 er:

20. – 23. august

2. – 4. oktober

19. – 21. november

8. – 10. januar

17. – 19. februar

28. – 30. april

Med forbehold om endringer.