Hopp til hovedinnhold
Elkraft
Foto: Tom A. Kolstad

Elkraft

Elkraft-faget omfatter hele energikjeden fra produksjon og fordeling til forbruk. Faget har i Norge vært sterkt knyttet til vannkraft, men nå er også alternative energikilder, energibærere og automasjon viktige deler av et fagområde i rask utvikling. Behovet for fagskoleingeniører er stort. Her får du videreutviklet, utdannet og kvalifisert deg for nye stillinger i bransjen.

Tilbakemeldingene fra studentene på klassemiljøet og det ekstra det gir til utdanningen er svært gode. Her møtes nyutdannede fagarbeidere og folk med bred erfaring fra bransjen, dette utgjør et unikt læringsmiljø for videre utvikling.

Hva lærer du?

Studiet består av 11 emner som til sammen gir 120 studiepoeng:

 • Realfaglige redskap (10 stp.)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (10 stp.)
 • LØM-emnet (10 stp.)
 • Elektriske systemer (15 stp.)
 • Elektroniske systemer (15 stp.)
 • Elektriske installasjonssystemer (12 stp.)
 • Elektriske energisystemer (12 stp.)
 • Prosjektering og prosjektstyring (10 stp.)
 • Elektroniske kommunikasjonssystemer (10 stp.)
 • Automatiserte systemer i bygninger (6 stp.)
 • Hovedprosjekt (10 stp.)

Emnet Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse gjør deg kvalifisert til å ha det faglige ansvar i Forskrift om elektroforetak og for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Studiet tilfredsstiller også de teoretiske kvalifikasjonskrav til NKOMs autorisasjonsforskrift. Du får dessuten rett til å søke autorisasjon som ekom-nettverksinstallatør (ENA).

Fagskolen Innlandet tilbyr dette studiet på heltid og som nettbasert med samlinger, med varierte undervisningsformer. Undervisningen kombinerer blant annet forelesninger, videoer, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og praktiske øvelser i lab, alt for å gjøre opplæringen mest mulig relevant.

Hva kan du bli?

Utdanningen gir deg muligheter til å jobbe som prosjektingeniør, salgsingeniør, arbeidsleder, driftsleder, vedlikeholdsleder eller inspektør i installasjonsbedrifter og elektrisitetsforsyning.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Automatiseringsfaget
 • Elektrikerfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Heismontørfaget
 • Maritim elektrikerfaget Vg4
 • Tavlemontørfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Viklerfaget
 • Vikler- og transformatormontørfaget

Studieavgift heltid

Studieavgift: kr 2 000,- per skoleår.

Betalingsmåte: Studieavgiften må betales på skolens betalingsautomat i servicetorget.

Studieavgift nettbasert med samlinger

Studieavgift: kr 3 000,- per semester. (Gjelder fra høsten 2024.)

Betalingsmåte: Faktura sendes ut i november og mars.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for førsteklasse Elkraft, nettbasert med samlinger skoleåret 2024/2025 er for klasse A:

20. – 23. august

2. – 4. oktober

19. – 21. november

8. – 10. januar

17. – 19. februar

28. – 30. april

For klasse B:

20. – 23. august

16. – 18. oktober

4. – 6. desember

13. – 15. januar

10. – 12. mars

5. – 7. mai

De som får studieplass og takker ja til denne får informasjon om hvilken klasse de begynner i ved skolestart. Første samlingen er lik.

Med forbehold om endringer.