Hopp til hovedinnhold
Foto: Tom A. Kolstad

Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet

Å benytte dyr i helsearbeid har vist gode resultater innen rus og psykiatri, demens og rehabilitering. Dyr skaper ro og tilstedeværelse, og kan ha betydning for opplevelse av egen livskvalitet. På studiet lærer du hvorfor dyr kan være helsefremmende, og hvordan du kan trene dyr til å fungere i dyreassisterte aktiviteter.

Hva lærer du?

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til hovedprosjekt:

 • Innføring i dyreassisterte aktiviteter
 • Mestring og livskvalitet i dyreassisterte aktiviteter
 • Dyr som medhjelper
 • Arena og ledelse av tilbudet
 • Hovedprosjekt

Sentralt står markedsføring, ledelse og kontakt med virkemiddelapparatet og næringsutvikling innen natur- og kulturbaserte aktiviteter.

Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Du får også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé. Fagskolen samarbeider tett med næringen, og foreleserne er praktiske næringsutøvende.

Studiet er utviklet i samarbeid med aktuelle nærings­organisasjoner og fagpersoner, noe som sikrer nærhet til landbrukets behov.

Hva kan du bli?

Du får kompetanse som kan brukes på egen gård, i rådgivningsapparatet for landbruket eller hos andre aktører knyttet til næringen.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Akvakulturfaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Fiske og fangst
 • Gartnernæring
 • Hestefaget
 • Hovslagerfaget
 • Idrettsanleggsfaget
 • Landbruk
 • Reindriftsfaget
 • Skogfaget

Studieavgift

Studieavgift: kr 2 500,- per semester.

Betalingsmåte: Faktureres av studiested

Når er det samlinger?

2024:

2.-4. september

30. september - 2. oktober

25.-27. november

2025:

13.-15. januar

17.-19. mars

28.-30. april