Hopp til hovedinnhold
Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid
Foto: Jan Tore Øverstad

Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid

Ansatte i helse- og omsorgstjenester møter stadig sykere pasienter og beboere, og arbeidsoppgavene endrer seg raskt. Studiet Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid vil gi en høyere fagskolegrad til deg som allerede har en fagskolegrad innen helsefag.

Ved å øke din somatiske kompetanse kan du raskt tilpasse deg nye og endrede arbeidsoppgaver, samtidig som krav til pasientsikkerhet og effektivitet blir ivaretatt. Dette vil gi samfunnet muligheter til å omorganisere arbeidsoppgaver for å ivareta en bærekraftig helsetjeneste.

Målgruppen for dette studiet er helsearbeidere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten med en tidligere fagskolegrad. Studiet er samlingsbasert med digitale og fysiske samlinger. Oppstart vil være høsten 2024 på fire ulike studiesteder; Gjøvik, Kongsvinger, Elverum og Tynset. De fleste fysiske samlingene gjennomføres ved den enkelte students lokale studiested, men det vil være noen felles samlinger på Gjøvik.

Hva lærer du?

Studiet består av seks emner i tillegg til hospitering og hovedprosjekt.

Følgende emner inngår i studiet:

 • Anatomi, fysiologi og sykdomslære
 • Klinisk observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse
 • Medisinske prosedyrer
 • Medikamenthåndtering, dokumentasjon og hjemmeoppfølging
 • Instruktør- og veiledningskompetanse
 • Hovedprosjekt

Det vil i tillegg bli avholdt et digitalt obligatorisk forkurs i hygiene og smittevern.

Studiet omhandler kommunikasjon med bruker, pårørende og kollegaer på tvers av yrkesretninger. Strukturert kommunikasjon, brukermedvirkning og etiske verdier og holdninger er begreper man møter i dette studieløpet. I tillegg skal studenten styrke sin kompetanse innenfor anatomi, fysiologi, sykdomslære, observasjoner og vurderinger. Studiet vil gi deg som helsepersonell trening i ulike medisinske prosedyrer, og vil gi deg instruktør- og veiledningskompetanse. De fysiske samlingene har stort fokus på simuleringsbasert trening.

Hva kan du bli?

Utdanningen gir deg kompetanse som er etterspurt i både kommune- og spesialisthelsetjeneste. Uansett arbeidssted vil økt kunnskap gi deg en mer interessant arbeidshverdag og mestre krevende arbeidsoppgaver på en bedre måte. Dette vil gjøre deg til en attraktiv arbeidstaker og en ressursperson på din arbeidsplass.

Opptakskrav

For å søke dette studiet må du ha bestått en fagskolegrad innen helsefag.

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som

 • Helsefagarbeider
 • Hjelpepleier
 • Omsorgsarbeider
 • Portør
 • Ambulansefagarbeider
 • Helsesekretær med to års relevant praksis

Studieavgift

Studieavgift: kr 800,- per skoleår.

Betalingsmåte: Studieavgiften må betales på skolens betalingsautomat i servicetorget for studenter med studiested Gjøvik, og via tilsendt faktura for andre studiesteder.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for førsteklasse Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid, nettbasert med samlinger skoleåret 2024/2025 er:

Studiested Gjøvik

18 – 20 november

8. – 10. januar

5. – 7. mars

22. – 23. april

27. – 28. mai

Studiested Kongsvinger

18. – 20. november

8. – 10. januar

5. mars (sluttprøve anatomi/fysiologi/sykdomslære)

19. – 20. mars

28. – 29. april

4. – 5. juni

Studiested Elverum

13. – 15. november

15. – 17. januar

5. mars (sluttprøve anatomi/fysiologi/sykdomslære)

12. – 13. mars

24. – 25. april

4. – 5. juni

Studiested Tynset

13. – 15. november

15. – 17. januar

5. mars (sluttprøve anatomi/fysiologi/sykdomslære)

12. – 13. mars

24. – 25. april

27. – 28. mai

Med forbehold om endringer.