Hopp til hovedinnhold
IT-drift og sikkerhet
Det er et stort behov for ansatte med praktisk IT-kompetanse innenfor nettverk og systemadministrasjon, skytjenester og informasjonssikkerhet. Foto: Tom A. Kolstad

IT-drift og sikkerhet

Det er et stort behov for kompetanse innen IT-drift og sikkerhet. Ny kompetanse er helt avgjørende for å imøtekomme komplekse systemer og de digitale truslene Norge står ovenfor. Utviklingen går raskt og behovet for ansatte med praktisk IT-kompetanse innenfor nettverk og systemadministrasjon, skytjenester og IT-sikkerhet øker. Med dette studiet får du kompetansen arbeidsgiverne etterspør.

Nyhet! Fra høsten 2024, kan du i tillegg til ordinær heltid ta vårt populære IT-studium som et fullverdig nettstudium!

Nettstudiet blir det første studiet ved skolen på 120 studiepoeng som tilbys hundre prosent nettbasert.

Ved å studere IT-drift og sikkerhet ved Fagskolen Innlandet vil du heve dine evner til å koble teori og praksis sammen. Du vil bedre forståelsen av hvorfor du gjør det du gjør, i IT-bransjen er dette en svært viktig kvalitet.

Kompetanse innen IT-drift og sikkerhet er det stort behov for, da det i dag er underskudd av personer med denne kompetansen.

Utdanningen passer for de som kommer rett fra fagbrev og ønsker dette som en videre vei inn i arbeidslivet. I tillegg er dette for de med erfaring og som er i jobb, som har et ønske om å formalisere sin kompetanse og/eller tenker dette som et neste steg i karrieren.

Miksen av studenter på studiet er veldig god, og vi ser at denne utdanningen er et viktig ledd for nye karrieremuligheter innen IT.

Hva lærer du?

Studiet omfatter følgende emner:

 • Realfag
 • Yrkesrettet kommunikasjon
 • Ledelse, økonomi og markedsføring
 • IT-infrastruktur
 • Nettverk
 • Cybersikkerhet
 • Database
 • Programmering
 • Monitorering og digital etterforskning
 • IT-sertifiseringer
 • Prosjektledelse
 • Serverdrift med Windows
 • Serverdrift med Linux
 • Skytjenester
 • Hovedprosjekt

Du opparbeider kompetanse innen on-premise serverløsninger i kombinasjon med skyadministrasjon og tjenester. Du lærer å planlegge, for deretter å gjennomføre installasjon og konfigurasjon av servere, arbeidsstasjoner og nettverksutstyr. Du lærer også å sette opp en private-cloud med teknologier som Hyper-V, Windows Server, Linux og docker,pfSense som brannmur og VPN-løsning, TrueNASfor lagring og overvåking av systemet med Zabbix.

Du vil lære å teste sikkerheten (pentesting) i forskjellige systemer med bruk av verktøy som Kali-linux og Metasploit og få oppdatert kunnskap gjennom kurs opp mot valgfri sertifisering innenfor CyberOpsAssociate.

Undervisningenbygger på flere anerkjente sertifiseringer slik som CCNA (Cisco Certified Network Associate), ITIL 4, CyberOpsAssociate ogPCAP.

Fagskolen Innlandet tilbyr et studium på heltid og som rent nettbasert studium. Det er varierte undervisningsformer bestående av oppgaver og virkelighetsnære prosjekter i lab, alt for å gjøre opplæringen mest mulig relevant. Det legges stor vekt på ferdighetsmestring. Teori etterfølges av relevant praktisk arbeid. Undervisningen kombinerer forelesninger, videoleksjoner og praktisk arbeid.

Hva kan du bli?

Studiet gir kunnskaper og ferdigheter hvor man etter fullført utdanning kvalifiserer for en rekke jobber innen nettverks- og systemadministrasjon, IT-drift og cybersikkerhet. 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Dataelektronikerfaget
 • IT-driftsfaget
 • IT-utviklerfaget
 • IKT-servicefaget
 • Serviceelektroniker

Studieavgift heltid

Studieavgift: kr 2 000,- per skoleår.

Betalingsmåte: Studieavgiften må betales på skolens betalingsautomat i servicetorget.

Studieavgift nettbasert

Studieavgift: kr 3 000,- per semester. (Gjelder fra høsten 2024.)

Betalingsmåte: Faktura sendes ut i november og mars.

Når er det samlinger?

Samling på nett fra kl. 08-16:

2. - 3. september

3. - 4. oktober

31. oktober - 1. november

28. - 29. november

16. - 17. desember

23. - 24. januar

20. - 21. februar

20. - 21. mars

10. - 11. april

15. - 16. mai

Hver uke det ikke er dagsamling vil det legges opp til én kveldsøkt i uka fra kl. 19-21.

Med forbehold om endringer.