Hopp til hovedinnhold
Foto: Tom Kolstad

Frukt og bær

Norsk frukt- og bærproduksjon er inne i en viktig utviklingsfase, og lokal og bærekraftig produksjon er med på å øke mulighetene for produsentene. Da er kunnskap særdeles viktig, inkludert kompetanse innen produktutvikling, kvalitet, økonomi, emballering og kjedekunnskap. 

I fruktnæringen er også most og sider blitt viktige produksjoner og er derfor tatt inn som en av tre fordypningsemner i denne utdanningen. Det er viktig at studiet skal være relevant for den enkelte studenten, derfor er Fagskole Frukt og bær bygget opp med noen valgbare emner.

Studiet er utviklet i samarbeid med aktuelle næringsorganisasjoner og fagpersoner, noe som sikrer nærhet til landbrukets behov.

Hva lærer du?

Målet med utdanningen er å styrke kunnskapen om produksjon, foredling, økonomi, kvalitet og omsetning av frukt, bær, most og sider, gjennom hele verdikjeden. Du kan fordype deg i følgende valgbare emnene:

  • Fruktdyrking
  • Bærdyrking
  • Most- og sider-produksjon

Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Du får også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé. Fagskolen samarbeider tett med næringen, og foreleserne er praktiske næringsutøvende.

Hva kan du bli?

Studiet retter seg mot både nye og eksisterende frukt-, bær- og most-/sider-produsenter, fagarbeidere i produksjonene, elever fra videregående skole, lærere og ansatte i ledende stillinger i næringa, samt ansatte i kjeder/butikk, kategoriansvarlig og grossist.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, yrkeskompetanse eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

  • Landbruk
  • Gartnerfaget

Studiested

Fagskole Frukt og bær et samarbeid mellom Nome Videregående skole, Fagskulen Vestland og Fagskolen Innlandet, og gjennomføres på følgende studiesteder:

  • Nome vgs. avd. Søve
  • Fagskulen Vestland avd. Hjeltnes

Det må påregnes noe reisevirksomhet i løpet av studiet.

Det tas forbehold om nok søker for oppstart av alle valgbare fordypningemner.

Studieavgift

Studieavgift: kr 2 500,- per semester.

Betalingsmåte: Faktureres av studiested

Samlingsdatoer

Fysiske samlinger veksler mellom studiested Fagskulen Vestland, Hjeltnes og Søve vgs.

Det betyr at selv om du har søkt studiested et sted, må du påregne reise til det andre studiestedet for noen fysiske samlinger.

Fullstendig samlingsoversikt finner du i lenken under:

Samlingsdatoer