Hopp til hovedinnhold
Foto: Tom Kolstad

Grønn teknologi og presisjon

Utdanningen vil øke dine kunnskaper om dataverktøy og analyser av data fra ulike typer produksjon og fra droner. I samarbeid med mange eksterne aktører, deriblant NIBIO og NLR vil studiet bidra til å skape et møtepunkt for forskning, industri og gårdbrukere, som kan fremme innovasjon og formidle kunnskap.

Grønn teknologi og presisjon i jordbruket krever kunnskap for å gjøre det digitale verktøyet anvendbart og nyttig. Fagskolen Innlandet har derfor utviklet et nytt studium i samarbeid med bl.a. forskerne ved NIBIO Apelsvoll, Høgskolen i Innlandet avdeling Blæstad og NLR Innlandet.

Hva lærer du?

Studiet består av tre emner, som hvert gir 10 studiepoeng:

  • Bondens digitale hverdag
  • Presisjonsverktøy i jordbruket
  • Presisjonsteknologi i praksis

En kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning sørger for at bruk av og forståelse for ny teknologi står sentralt. Studiet baserer seg på fysiske samlinger i tillegg til samlinger på nett. Du vil gjennom studiet være med på ekskursjoner og prosjektarbeider, og det må avsettes tid til selvstudium og veiledning. I tillegg må du oppfylle oppsatte arbeidskrav. 

Hva kan du bli?

Du får kompetanse til å delta i både planlegging, vurdering, innkjøp, implementering, utvikling og bruk av teknologiske løsninger på egen gård eller i rådgivning. Utdanningen passer for gårdbrukere, rådgivere, faglærere og andre i næringen som er interessert i bruk og i forståelse av ny teknologi.

Kontaktperson

Marit Ruud Skolseg

Faglig leder landbruk

Kontaktperson

Annette Kjølseth Sand

Lærer

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

Kvalifiserende fagbrev/yrkeskompetanser for utdanningen er:

  • Landbruk og voksenagronomAnleggsgartner
  • Skogbruk
  • Heste- og dyrefag
  • Skogsoperatør
  • Hovslager

Har du fagbrev som ikke er listet opp ovenfor kan dette brukes som en del av dokumentasjonen ved søknad på bakgrunn av praksis/realkompetanse.

Når er det fysiske samlinger?

21. – 23. februar 2024
10. – 12. april 2024
29. – 31. mai 2024
18. – 20. september 2024
13. – 15. november 2024
22. – 24. januar 2025

Studieavgift

Studieavgift: kr 2 500,- per semester.

Betalingsmåte: Faktureres av studiested