Hopp til hovedinnhold
Ku og geit

Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

Utdanningen bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen fjellandbruket. Sentralt står forvaltning og utvikling av landbruksforetak med produksjon av kjøtt og melk fra ku og sau, basert på beiting og dyrking av grovfôr.

Utdanningen er tilpasset arktisk landbruk.

Fjellandbruket tar vare på tradisjoner, bidrar til bosetting og holder kulturlandskapet ved like. Et klimasmart landbruk handler om god ressursutnytting, dyrevelferd og framtidsrettet teknologi. Dermed ivaretas både det enkelte foretaks behov og våre felles behov som bærekraft og det grønne skiftet.

Oppstart 2024 på studiestedene Mosjøen, Senja, Sortland og Tana, er forbeholdt studenter fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark som en del av prosjektet Arktisk landbruk.

Hva lærer du?

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

  • Driftsledelse og økonomi
  • Planteproduksjon med vekt på grovfôr og beite
  • Husdyrproduksjon
  • Hovedprosjekt

Utdanningen er nettbasert med samlinger over to eller tre dager. Arbeidsformer er: forelesninger, presentasjoner, ekskursjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Sentralt står faglig erfaringsdeling mellom studentene.

Skolen samarbeider tett med næringslivet gjennom bedriftsbesøk og gjesteforelesere.

Hva kan du bli?

Kompetansen kan brukes på egen gård, som en forberedelse for å ta over et gårdsbruk, i rådgivningsapparatet for landbruket eller som fagarbeider. I tillegg til landbruksfag får du lederutdanning, veilederkompetanse og blir bedre i stand til å drive en lønnsom gård. Dette er en framtidsrettet agroteknisk utdanning du kan ta mens du er i jobb. Den gir deg tittelen «Agrotekniker grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket».

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

  • Gartnerfaget
  • Gartnernæring
  • Landbruk
  • Skogfaget

Studieavgift

Studieavgift: kr 2 500,- per semester.

Betalingsmåte: Faktureres av studiested

Når er det samlinger?

Fysiske samlinger for studiestedene Mosjøen, Kleiva, Senja og Tana studieåret 2024/2025.

Uke 38: 18-20/9

Uke 42: 16-18/10

Uke 46: 13-15/11

Uke 4: 15-17/1

Uke 12: 19-21/3

Uke 23: 4-6/6

I tillegg kommer undervisning på nett.

Med forbehold om endringer.