Hopp til hovedinnhold
Foto: Tom Kolstad

Potetproduksjon og økonomi

Utdanningen gir deg en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innenfor potetproduksjon. Utdanningen passer for potetprodusenter, rådgivere og fagarbeidere i industrien.

Hva lærer du?

Utdanningen omfatter disse temaene:

  • Jordkultur
  • Gjødselplanlegging og kalking
  • Plantevern og skadegjørere
  • Plantekultur med dyrkingsteknikk
  • Høsting, lagring og ventilasjon
  • Produksjonsøkonomi

Samlingene består av ekskursjoner, bedriftsbesøk og forelesninger fra Norsk Landbruksrådgivings rådgivere og fra aktører i landbruksnæringen. Samlingssted vil være i Innlandet, men vil variere etter tema. I tillegg får du observasjonspraksis hos næringsaktører.

Utdanningen er ettårig og nettbasert med samlinger, og er et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

Hva kan du bli?

Du får kompetanse til å lede, utvikle og drive egen virksomhet innenfor potetproduksjon.

Kontaktperson

Marit Ruud Skolseg

Faglig leder landbruk

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller vitnemål.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Studieavgift

Studieavgift: kr 2 500,- per semester.

Betalingsmåte: Faktureres av studiested