Hopp til hovedinnhold
Foto: Jan Tore Øverstad

Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden

Målet med studiet er at du etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, det vil si skifte fra lineær- til sirkulærøkonomi, kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden i en bærekraftig retning for å oppnå FNs bærekraftsmål. Bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring.

En «grønn bunnlinje» er ikke bare bra for miljøet, men også for bedriftens økonomi. Dagens arbeidsliv krever tilvirkningsmetoder med søkelys på klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Med kunnskap om sirkulærøkonomi evner vi å ivareta produktene vi produserer og materialene de består av, slik at de kan benyttes igjen og igjen.

Studiesteder fra vinteren 2024 vil være Karriere Innlandet Lillehammer og Karriere Innlandet Gudbrandsdalen for alle modulene.

Hva lærer du?

Studiet består av følgende tre moduler, som hver gir 5 studiepoeng:

  • Bærekraft i forsyningskjeden
  • Innkjøp, digitalisering og bærekraft
  • Verdikjeden - digitalisering og automasjon

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen kostnadseffektivitet i produksjonen, økt kunnskap om bærekraft og prinsippene innen sirkulærøkonomi, og kompetanse innen digitalisering, automasjon og innkjøp.

I tett samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger og næringslivet har Fagskolen Innlandet utarbeidet tre modulbaserte studier innenfor Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden.

Moduler

Innkjøp, digitalisering og bærekraft

Uke 16, 2024

Søknadsfrist: 21.3.2024

Verdikjeden - digitalisering og automasjon

Uke 36, 2024

Søknadsfrist: 18.8.2024

Bærekraft i forsyningskjeden

Søknadsfrist: Ikke avklart

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.