Hopp til hovedinnhold
Små og mellomstore bedrifter har et stort behov for mer kompetanse innen økonomi og ledelse. Foto: Tom A. Kolstad

Økonomi og ledelse

Norske bedrifter, både små, mellomstore og større, har et stort behov for mer kompetanse innen økonomi og ledelse. Dette praktisk orienterte studiet er spesielt tilpasset deg med yrkesfaglig bakgrunn, men alle videregående utdanninger gir grunnlag for opptak.

Har du den jobben du ønsker deg, men føler du mangler litt kompetanse for å føle deg trygg med arbeidsoppgavene?

Kunne du fått mer spennende arbeidsoppgaver hvis du hadde litt bedre grunnkunnskaper?

Eller har du kanskje god kompetanse, men mangler papirer på hva du kan?

Her blir du en del av et miljø der du kan utvikle tverrfaglig kompetanse innenfor økonomi, ledelse, markedsføring, logistikk, prosjektledelse og kommunikasjon. Du møter hyggelige og flinke medstudenter fra andre typer jobber i andre bransjer og engasjerte lærere som jobber hardt for å formidle oppdatert og aktuelt fagstoff.

Du kan studere ved siden av full (eller tilnærmet full) jobb og du kan ta i bruk det du lærer fortløpende.

Hva lærer du?

Studiet består av følgende emner:

 • Forretningsutvikling
 • Innføring i org. og ledelse
 • Operativ ledelse og lederrolle
 • Prosjektledelse
 • Regnskap og -analyse
 • Kostnadsstyring
 • Investering og finansiering
 • Markedsføringsledelse
 • Markedsplanlegging
 • Logistikk
 • Hovedprosjekt

Utdanningen gir deg praktisk kompetanse innen ledelse, markedsføring, økonomi og logistikk. Studiet har en tverrfaglig orientering og er i stor grad prosjektorientert. Det betyr bl.a. at problemstillinger fra studentenes arbeidsplasser kan innlemmes i undervisningen. At undervisningen knyttes nært til bedriftenes hverdag, gjør at både student og arbeidsgiver raskt kan ha praktisk nytte av studentens nye kunnskaper.

Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling, diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning.

Hva kan du bli?

Du er kvalifisert til lederstillinger på mellomledernivå. Kompetansen er etterspurt, og du kan bli en viktig ressurs for bedriften din.

Opptakskrav

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, yrkeskompetanse eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

Alle fagbrev.

Studieavgift nettbasert med samlinger

Studieavgift: kr 3 000,- per semester. (Gjelder fra høsten 2024.)

Betalingsmåte: Faktura sendes ut i november og mars.

Samlingsdaoter

Samlingsdatoer for førsteklasse Økonomi og ledelse, nettbasert med samlinger skoleåret 2024/2025 er:

10. – 13. september

23. – 25. oktober

25. – 27. november

12. – 14. februar

9. – 11. april

4. – 6. juni

Med forbehold om endringer.