Hopp til hovedinnhold
FDV-tekniker
Dette studiet er første halvdel av FDVU-ingeniør-studiet. Det gir deg kompetanse for teknisk drift og vedlikehold av større bygg. Foto: Terje Heiestad

FDV-tekniker

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av større bygg og eiendommer er et voksende fagfelt som krever stadig høyere kompetanse. Tekniske installasjoner, energi og miljø og ledelse er sentrale temaer i denne utdanningen. 

Dette er en nett- og samlingsbasert utdanning over to år og gir 60 studiepoeng. Utdanningen er teknisk orienterte og gir deg tittelen FDV-tekniker med kompetanse for teknisk drift og vedlikehold av større bygg.

Bruk av ny teknologi, sentrale styringsenheter og digitalisering har for alvor kommet inn i FDV. Her har vi oppdaterte studieplaner som sørger for kompetansen du trenger for ivaretakelse av en arbeidshverdag i endring.

Hva lærer du?

Utdanningen har seks hovedemner:

 • Kommunikasjon og ledelse
 • Administrativ FDV
 • Energi og miljø i bygg
 • Byggeteknikk og utvendig anlegg
 • Tekniske installasjoner i bygg
 • Tverrfaglig prosjektoppgave

Studiet kan utvides til FTB08N (FDVU-ingeniør) og gir da 120 studiepoeng.

Skolen legger til rette for varierte læringsformer. Dette vil si at man blant annet benytter gruppearbeid med logg og refleksjon, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus, forelesning, praksisorientert undervisning, veiledning, individuelle arbeidsoppgaver, presentasjoner, nettstøttet læring og problembasert læring (PBL).

Hva kan du bli?

Som FDV-tekniker kan du jobbe med teknisk drift og vedlikehold av store og små bygg.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Betongfaget
 • Brannforebygger
 • Byggdrifterfaget
 • Elektrikerfaget
 • Energimontørfaget
 • Feierfaget
 • Heismontørfaget
 • Industrimalerfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Industrisnekkerfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Maler- og overflateteknikkfaget
 • Malerfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Murerfaget
 • Renholdsoperatørfaget
 • Renholdsoperatørfaget
 • Rørleggerfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Tak- og membrantekkerfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Tømrerfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
 • Ventilasjonsteknikkfaget

Studieavgift nettbasert med samlinger

Studieavgift: kr 3 000,- per semester. (Gjelder fra høsten 2024.)

Betalingsmåte: Faktura sendes ut i november og mars.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for førsteklasse FDV, nettbasert med samlinger skoleåret 2024/2025 er:

27. – 30. august

16. – 18. oktober

19. – 21. november

29. – 31. januar

19. – 21. mars

14. – 16. mai

Med forbehold om endringer.