Hopp til hovedinnhold
VVS og klimateknikk
Studiet gir deg tverrfaglig kompetanse som setter deg i stand til å prosjektere, levere og drifte VVS-tekniske installasjoner i et bygg. Foto: Tom A. Kolstad

VVS og klimateknikk (tidligere KEM)

Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir mer integrerte. Derfor blir kunnskap om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger stadig mer ettertraktet. 

Denne kompetansen er avgjørende for å ivareta kravene som stilles omkring miljø og bærekraft. Gjennom denne utdanningen blir du fagskoleingeniør innen VVS og klimateknikk, og du får kompetansen til å ta ansvar for prosjektering, planlegging og drift.

Hva lærer du?

Studiet kombinerer teori og praksis, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. I alt ni emner gir til sammen 120 studiepoeng:

 • Realfag (matematikk og fysikk)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 • LØM (ledelse, økonomi ogmarkedsføring)
 • Energi og miljø i bygg
 • Byggesaken – for tekniske installasjoner
 • VVS-prosjektering og systemforståelse med faglig ledelse
 • Elektro og automatisering med faglig ledelse
 • Lokal tilpasning/prosjektstyring og BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
 • Hovedprosjekt

Utdanningen er utviklet i samarbeid med bedrifter og bransjeorganisasjoner for å være mest mulig relevant for arbeidsmarkedet. Her får du tverrfaglig kunnskap som setter deg i stand til å prosjektere, levere og drifte VVS-tekniske installasjoner i bygg. Studiet gir deg også kompetansen som kreves av ordningen for energivurdering av klimaanlegg.

Undervisningen vil kombinere teori og praksis, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper, bl.a. med tverrfaglige prosjekter.

Hva kan du bli?

Du er kvalifisert til ledende stillinger innen salg, markedsføring, prosjektering, energirådgivning, beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg. Det er stort behov for kvalifisert kompetanse i bransjen.

Informasjon om tiltaksklasser

Ansvarsrett i tiltaksklasse 2 og 3 i hht. Plan- og bygningsloven

Endringen i byggesaksforskriften har gjort at fagskoleingeniøren nå kan oppnå ansvarsrett i tiltaksklasse 2 på prosjektering og klasse 3 på utføring. Fagskolene har sammen med næringslivet vært en pådriver for å få til denne endringen, og mener at dette er riktig for å heve kompetansen i byggebransjen. Fagskolen samarbeider tett med næringslivet slik at utdanningen hele tiden er ajour med gjeldene regelverk og bransjekrav. Dette gjør at den ferdigutdannede fagskoleingeniøren sitter med siste kunnskap innen de respektive fagfelt.

Ansvarsrett kan kun oppnås dersom en har ett av de tre fagbrevene som gir et rent studieløp fra videregående skole til fagskole og som ligger under Plan og Bygningsloven. Dette gjelder fagbrev fra Rørleggerfaget, Ventilasjons- og blikkenslagerfaget, og Ventilasjonsteknikkfaget.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Anleggsrørleggerfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Elektrikerfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Isolatørfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Rørleggerfaget
 • Tak- og membrantekkerfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
 • Ventilasjonsteknikkfaget

Studieavgift heltid

Studieavgift: kr 2 000,- per skoleår.

Betalingsmåte: Studieavgiften må betales på skolens betalingsautomat i servicetorget.

Studieavgift nettbasert med samlinger

Studieavgift: kr 3 000,- per semester. (Gjelder fra høsten 2024.)

Betalingsmåte: Faktura sendes ut i november og mars.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for førsteklasse VVS og klimateknikk, nettbasert med samlinger skoleåret 2024/2025 er:

3. – 6. september

21. – 23. oktober

25. – 27. november

20. – 22. januar

10. – 12. mars

28. – 30. april

Med forbehold om endringer.