Hopp til hovedinnhold

Terningen Arena, HINN

Terningen Arena er et flerbruksanlegg for utdanning, idrett og kultur. Høgskolen Innlandet, med sitt studiested Elverum og fakultet for helse og idrettsutdanninger, er lokalisert på Terningen Arena. Her tilbyr Høgskolen et bredt spekter av utdanninger, bachelor og masterutdanninger i sykepleie, psykisk helse, rus og rehabiliteringer samt idrett, folkehelse og tannpleie. På studiestedet finner du topp moderne øvingsarenaer for helse- og idrettsutdanningene.

Terningen Arena

Karriere Innlandet Sør-Østerdal har ansvar for prosjektet; Fagskoleutdanning i Sør-Østerdal. Målsettingen er å etablere regularitet i fagskoletilbudene i vår region, samt å utvikle en «læringsfabrikk» for helsefag på Terningen Arena.

De desentraliserte fagskoleutdanningene i Sør-Østerdal vil i all hovedsak gjennomføre sine fellessamlinger på Terningen Arena, og helseutdanningene vil benytte øvingsavdelingen for sykepleie med topp moderne og digitale læringsressurser tilgjengelig.

Utdanninger ved Terningen Arena, HINN