Hopp til hovedinnhold

Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole kan spore sin historie helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. I dag er Storhamar en moderne kombinert skole som tilbyr flere utdanningsprogram for både ungdom og voksne.

Fagskolen Innlandet har over 50 års erfaring med fagskoleutdanning og er en av de største fagskolene i Norge. Vi tilbyr nå flere utdanningsløp innen helsefag. Sammen med Storhamar videregående skole tilbyr vi videreutdanning i

  • Demens og alderspsykiatri
  • Palliasjon
  • Rehabilitering og hverdagsmestring
  • Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

Ettårige utdanninger gjennomføres over to år på deltid. Studentene går en fast dag i uken på skolen. Dette gjør at man kombinerer jobb med utdanning. Utdanningen inneholder ti uker med praksis. Dette kan enten gjennomføres som tradisjonell utplassering på annen arbeidsplass eller som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som utdanner spesialiserte yrkesutøvere med høy kompetanse.

Utdanningen bygger på fagbrev/autorisasjon fra videregående skole, for eksempel helsefagarbeider, hjelpepleier, ambulansearbeider og barne- og ungdomsarbeider. Søkerne som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles studieplass på vilkår om bestått prøve. Det kan også gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Arbeidsmetoder som anvendes i studiet er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, presentasjoner, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus, praksis, refleksjon over eget arbeid og ulike former for arbeid i grupper.

Studentens læring følges opp gjennom veiledning og underveis- og sluttvurdering individuelt og i gruppe. Læringsarbeidet støttes med bruk av digital læringsplattform.

For spørsmål om opptakskrav, studiet og gjennomføring, kan du ta kontakt med avdelingsleder Line Narvesen Jørgentvedt på telefon 48 28 89 37.