Hopp til hovedinnhold

Høgskolesenteret i Kongsvinger

Høgskolesenteret i Kongsvinger er et utdanningssenter for høyere utdanning, forskning og kompetansetiltak rettet mot privat og offentlig sektor. Vi satser sterkt på unike, relevante og fremtidsrettede studier, med til sammen ca. 900 studenter på heltid og deltid.

Med bachelor sykepleie, bachelor i bærekraftsøkonomi, siviløkonomi-master innen digital ledelse, en rekke kortere utdanninger innen økonomi og ledelse og etterspurte fagskoletilbud er vi rigget for å serve både Kongsvingerregionen og resten av landet med relevante utdanninger. I tillegg til å tilby desentraliserte studier med studiepoeng tilbyr vi også en rekke ulike kurs og etter- og videreutdanninger både med og uten studiepoeng.

Våre studietilbud