Hopp til hovedinnhold

Karriere Oppland Lillehammer

Karriere Oppland Lillehammer er et veilednings- og utdanningssenter for voksne i Lillehammer og omegn. Senteret tilbyr karriere- og studieveiledning, videregående opplæring, fagskole (videreutdanning), desentralisert høyskoleutdanning og realkompetansevurdering. Karriere Oppland Lillehammer har lokaler sentralt i Lillehammer.

Fagskolen Innlandet har over 40 års erfaring med fagskoleutdanning og er den største fagskolen i Norge. Vi tilbyr nå flere utdanningsløp innen helsefag. Sammen med Karriere Oppland Lillehammer tilbyr vi videreutdanning i

  • Demens og alderspsykiatri
  • Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

Utdanningene er ettårige deltidsutdanninger som gjennomføres over to år på deltid. Studentene går en fast dag i uken på skolen. Dette gjør at man kombinerer jobb med utdanning. Utdanningen inneholder ti uker med praksis. Dette kan enten gjennomføres som tradisjonell utplassering på annen arbeidsplass, eller som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som utdanner spesialiserte yrkesutøvere med høy kompetanse.

Utdanningen bygger på fagbrev/autorisasjon fra videregående skole, for eksempel helsefagarbeider, hjelpepleier, ambulansearbeider og barne- og ungdomsarbeider. Søkerne som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles studieplass på vilkår om bestått prøve. Det kan også gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Arbeidsmetoder som anvendes i studiet er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, presentasjoner, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus, praksis, refleksjon over eget arbeid og ulike former for arbeid i grupper.

Studentens læring følges opp gjennom veiledning og underveis- og sluttvurdering individuelt og i gruppe. Læringsarbeidet støttes med bruk av digital læringsplattform.

For spørsmål om opptakskrav, studiet og gjennomføring, kan du ta kontakt med avdelingsleder Line Jørgentvedt på telefon 48 28 89 37.

Utdanninger ved Karriere Oppland Lillehammer