Hopp til hovedinnhold

Nome videregående skole, avdeling Søve

Med rundt 120 ansatte og 5-600 elever og studenter er Nome videregående skole en betydelig opplæringsinstitusjon i Telemark. Avdeling Søve har etablert et fagsenter for grønne næringer, og tilbyr fagskolestudium innen Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer i samarbeid med Fagskolen Innlandet.

Fagskolen Innlandet har over 50 års erfaring med fagskoleutdanning og er en av de største fagskolene i Norge. Vi tilbyr nå flere utdanningsløp innen landbruk.

I samarbeid med Nome videregående skole, avdeling Søve tilbyr Fagskolen Innlandet fagskole-utdanningen Sauehold og foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat.

Studiet har fire emner:

  • Driftsledelse og økonomi
  • Sauehold
  • Foredling av naturbaserte råvarer til produksjon av mat
  • Fordypning i egen bedrift eller bedriftside, eller en annens bedrift

Ved å fullføre disse fire emnene er man kvalifisert til tittelen agrotekniker. Den som kun tar enkelte emner vil etter bestått kurs få utstedt kompetansebevis for dette. En agrotekniker i sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat vil heve nivået på mange av våre yrkesutøvere og rådgivere innen landbruksnæring og mangesysleri.

Det legges stor vekt på å utvikle studentenes evne til å tenke nytt og innovativt innen eget næringsgrunnlag.

Utdanningen er et ettårig fagskolestudie, men gjennomføres over to år med avtalte samlinger gjennom skoleåret.

Arbeidsformer som anvendes i studiet er forelesninger, dialogpreget undervisning, befaringer, praktiske øvelser, presentasjoner, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus, refleksjon over eget arbeid, selvstudium og ulike former for arbeid i grupper.