Hopp til hovedinnhold

Storsteigen videregående skole

Storsteigen videregående skole har undervist i landbruk og naturbruk i mer enn 100 år, og tilbyr en framtidsrettet utdanning innen grønt naturbruk i samarbeid med Fagskolen Innlandet.

Fagskolen Innlandet har over 40 års erfaring med fagskoleutdanning og er den største fagskolen i Norge. Vi tilbyr nå flere utdanningsløp innen landbruk.

Storsteigen videregående skole og Fagskolen Innlandet samarbeider om et studium i Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket.

Fjellandbruket defineres som landbruk i fjellkommuner og kjennetegnes ved at landbruket i hovedsak produserer gras som benyttes til mjølk og kjøttproduksjon. Et kunnskapsbasert landbruk i fjellbygdene har stor betydning for å nå mål i norsk matproduksjon og bosetting.

Skolen vektlegger samarbeid med regionalt næringsliv, og opplæringen knytter teori og praksis sammen til en helhetlig og grundig opplæring i samsvar med arbeidslivets krav og behov

Emner i studiet

  • Driftsledelse og økonomi
  • Planteproduksjon med fokus på grovfôr og beite
  • Husdyrproduksjon
  • Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket er en ettårig fagskoleutdanning, gjennomført som et deltidsstudium over to år. Det er rundt ti studiesamlinger i året. Noe nettbasert undervisning og obligatoriske øvinger kommer i tillegg.

Utdanninger ved Storsteigen videregående skole