Hopp til hovedinnhold

Trysil videregående skole

Fagskolen Innlandet tilbyr videreutdanning i Rehabilitering i samarbeid med Trysil videregående skole.

Fagskolen Innlandet har over 40 års erfaring med fagskoleutdanning og er den største fagskolen i Norge.

Trysil videregående skole ligger i Trysil kommune i Østerdalen i Hedmark. Kommunen grenser til Engerdal, Rendalen, Åmot, Elverum, Våler og Sverige.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som utdanner spesialiserte yrkesutøvere med høy kompetanse.

Utdanningen bygger på fagbrev/autorisasjon fra videregående skole, for eksempel helsefagarbeider, hjelpepleier, ambulansearbeider og barne- og ungdomsarbeider. Søkerne som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles studieplass på vilkår om bestått prøve. Det kan også gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Arbeidsmetoder som anvendes i studiet er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, presentasjoner, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus, praksis, refleksjon over eget arbeid og ulike former for arbeid i grupper.

Studentens læring følges opp gjennom veiledning og underveis- og sluttvurdering individuelt og i gruppe. Læringsarbeidet støttes med bruk av digital læringsplattform.

For spørsmål om opptakskrav, studiet og gjennomføring, kan du ta kontakt med avdelingsleder Line Narvesen Jørgentvedt på telefon 48 28 89 37.