Hopp til hovedinnhold

Våre utdanningsmodeller

Fagskolen Innlandet tilbyr ulike studiemodeller, og på mange faglinjer kan du selv bestemme hvilken studiemodell du ønsker å følge.

Heltidsutdanning

Studentene er daglig til stede på skolen og følger undervisning i klasserom/verksted/laboratorier. Normal studietid (for et fullt fagskolestudium) er to år.

Deltidsutdanning

Studiet krever delvis fysisk fremmøte på skolen, fortrinnsvis på dagtid og som oftest en fast dag i uken. Normal studietid (for fullt fagskolestudium) er tre eller fire år. Tilrettelagt for de som er i full jobb.

Nettbasert med samlinger

Fagskolen Innlandet tilbyr nettbaserte utdanninger med samlinger innenfor alle de ulike fagområdene. De fleste av disse utdanningene gjennomføres over fire år, og gir 120 studiepoeng, mens noen av utdanningene gjennomføres på kortere tid, enten 1 eller 2 år, og gir 20, 30 eller 60 studiepoeng.

Samlingene

Det legges opp til seks samlinger per skoleår. Hver samling går over tre dager, fra mandag til onsdag eller onsdag til fredag, med unntak av første samling som går over fire dager med start tirsdag. Første samlingsdag starter normalt kl. 10.30 og varer til kl. 18. Andre samlingsdag starter kl. 08.30 og varer til kl.18.00. Siste dagen starter 08.30 og slutter kl.15.00. I tillegg kommer eksamensdagene. På samlingene vil det foregå ordinær undervisning, individuelt- og gruppearbeid og ekskursjoner. Det serveres lunsj på skolen alle samlingsdagene. Samlingene, med unntak av studiet bygningsvern, foregår i Fagskolen Innlandets lokaler i Teknologiveien 12, 2815 Gjøvik.
Unntaket er: Bygningsvern og Bygningsvern 2 som har ni helgesamlinger og 16/17 undervisningsøkter via nett i løpet av studieåret.

Mellom samlingene

Skolen benytter læringsplattformen Canvas og kommunikasjonene mellom lærere og studenter foregår via internettbaserte løsninger. En kveld per uke legges det opp til undervisning eller veiledning via internett der du som student kan få hjelp til skolearbeidet. Innleveringer av øvingsoppgaver med tilbakemeldinger er en viktig del av læringsprosessen. Tverrfaglige prosjektoppgaver løst i grupper, vil også være en sentral arbeidsformen i studiet.

Overnattingsmuligheter

  • Quality Strand, Gjøvik. Ca. 2 km fra skolen. God bussforbindelse.
  • Clarion Collection Hotel Grand, Gjøvik. Ca. 2 km fra skolen. God bussforbindelse.
  • Gjøvik Vandrerhjem, Gjøvik. Ca. 2 km fra skolen
  • Badeland Gjestegård, Raufoss. Ca. 11 km fra skolen. God bussforbindelse fra Raufoss sentrum
  • Toten Hotell Sillongen, Bøverbru. Ca. 14 km fra skolen
  • Elton Hotell, Raufoss. Ca. 10 km fra skolen
  • Sveastranda Camping, Gjøvik. Ca. 15 km fra skolen
    Fagskolen Innlandet har egen avtale for studenter (rabatt)

Modulutdanninger

En modul er en ny type kort utdanning som skal øke kompetansen hos norske fagarbeidere i en rekke bransjer.

Utdanningen er vanligvis på åtte uker, den er nettbasert og har i tillegg fysiske og digitale samlinger for studenter og lærere. Undervisningen er utformet med tanke på at studiene kan kombineres med jobb.

Fordi modulene er en ny utdanningsform som stadig utvikles, vil tilbudet øke i årene som kommer. De fleste moduler vil være byggesteiner i et fullt fagskolestudium. Du kan altså velge om du vil ta én modul eller flere. Hver modul tilsvarer 5 eller 10 studiepoeng, mens et fullt fagskolestudium (to år på heltid eller fire år på deltid) består av 120 studiepoeng.

Satsingen på moduler er et samarbeid mellom norske utdanningsmyndigheter og partene i arbeidslivet. Undervisningen skjer i regi av fagskolene, og disse videreutdanningstilbudene kalles også Industrifagskolen – rettet inn mot fagarbeidere på industrirelaterte fagområder. Tilbudene skal bidra til økt produktivitet og omstillingsevne både for den enkelte arbeidstaker og for bedriften.

Modulutdanningene er gratis.