Hopp til hovedinnhold
Velkomstbrev

Klinisk helsefagarbeid

Oppstart

Vi gleder oss til oppstart av det nye studiet «Klinisk helsefagarbeid». Første samling er felles for alle studenter uavhengig av studiested og gjennomføres på Fagskolen Innlandet, Gjøvik. Husk å sjekke parkeringsbestemmelsene før du kommer.

Første samling for alle som skal begynne på Klinisk helsefagarbeid er 26. - 28. august. Se program for informasjon om tidspunkter.

Digitale samlinger mellom de fysiske samlingene

Vi møtes digitalt på onsdager kl. 12-15. Detaljert oversikt over datoer får dere på første samling.

OBS: Onsdag 4. september vil det bli en heldags digital samling fra 08.30 – 15.00.

Samlingsdatoene for hvert enkelt studiested for hele første skoleår finner du i samlingsplanen.

PC-krav

Se hva du må ha i orden til skolestart.

Alle må ha egen PC, ikke mac, som oppfyller minimumskravet ved skolestart.

Vi forventer at alle har klart å lage seg bruker ihht informasjonen fra IKT vedr PC. Vi har likevel satt av tiden fra 09.30 – 10.45 første samlingsdag for de som ikke har klart dette. Lurt å være ute i god tid.