Hopp til hovedinnhold

Utdanninger ved Fagskolen Innlandet

 • Bygg og anlegg

  Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden mennesker med oppdatert kompetanse. Dette er et fagområde hvor ny teknologi og tradisjon møtes, og hvor det stadig er behov for kreative og dyktige bygg- og anleggsteknikere. Våre utdanningstilbud gir deg kompetanse som leder innenfor mange områder. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis er du veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet.

 • Elektro

  Videreutdanning innen elektrofaget gir deg store muligheter i et arbeidsmarked hvor det er stor etterspørsel etter spesialkompetanse. Både fastlands- og offshoreindustri er aktuelle arbeidsplasser. I tillegg til en god videreutdanning her, blir du også deltaker i et unikt læringsmiljø, hvor ferske fagarbeidere sammen med erfarne arbeidsfolk deler av sine erfaringer for videre utvikling.

 • Helsefag

  Behovet for fagarbeidere med videreutdanning innen helse er veldig stort. Fagarbeiderne er helt sentrale for å løse nåværende og fremtidens utfordringer i helsetjenesten. De helsefaglige studiene spenner fra tverrfaglig miljøarbeid til administrasjon. Her har du muligheten til å bygge videre på praksis, tidligere kurs og skoler. Alle studieretningene kombinerer teori og praksis.

 • Informasjonsmodellering (BIM)

  Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en metode for å følge et bygg gjennom planlegging, bygging, drift og vedlikehold. BIM-teknikerstudiet retter seg mot konstruksjon av bygg. Her lærer du digital 3D-modellering og metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. Yrkestittelen BIM-tekniker gir deg gode jobbmuligheter.

 • IT-drift og sikkerhet

  IT er nøkkelfunksjoner i de fleste bedrifter og behovet for eksperter er stort. En fagskoleutdannelse innen IT-drift og sikkerhet gir deg kompetansen arbeidslivet etterspør.

 • Landbruksfag

  Det er avgjørende for matnasjonen Norge at vi kan rekruttere, utdanne og beholde dyktige fagfolk som ser de gode løsningene basert på et bærekraftig og landbruksfaglig fundament. God kunnskap i agronomi og driftsledelse er derfor avgjørende både for bonden og rådgivere i næringen.

 • Logistikk

  Styrer vi verdikjeden bedre blir bedriften mer lønnsom. Det forstår flere og flere og behovet for fagfolk innen logistikk er enormt i alle bransjer. Mer effektive og lønnsomme innkjøp, optimalisering av intern verdikjede, integrering av kunde og leverandør i verdikjeden og reduksjon av ikke verdiskapende arbeidstid (LEAN) er sentralt i studiet.

 • Teknologifag

  Norsk industri er stadig på jakt etter medarbeidere som behersker ny, kompleks teknologi og forstår moderne produksjons- og distribusjonsprosesser. Denne etterspurte kompetansen tilbyr vi gjennom våre utdanninger innen teknologifag.

 • VVS, FDV og VA

  Kravene til god vannkvalitet, et godt inneklima, og energieffektive og miljøvennlige tekniske løsninger skjerpes stadig. Samtidig blir planlegging, prosjektering og drift av tekniske anlegg stadig mer avansert. Hos oss tas ny teknologi i bruk sammen med tradisjonell kunnskap og kompetanse. Bransjene trenger fagfolk som er kvalifisert til å finne innovative og bærekraftige løsninger. Som utdannet fagskoleingeniør vil du bli en sterkt etterspurt fagperson ute i arbeidsmarkedet.

 • Økonomi og ledelse

  En videreutdanning som du kan benytte fra dag én. Undervisningen relateres der det er mulig til studentenes egne arbeidsplasser og bedrifter gjennom ulike prosjektoppgaver. Dette praktisk orienterte og tverrfaglige studiet er spesielt tilpasset deg med yrkesfaglig bakgrunn.