Hopp til hovedinnhold

Moduler ved Fagskolen Innlandet

  • Teknologifag

    Norsk industri er stadig på jakt etter medarbeidere som behersker ny, kompleks teknologi og forstår moderne produksjons- og distribusjonsprosesser. Denne etterspurte kompetansen tilbyr vi gjennom våre utdanninger innen teknologifag.

  • Logistikk

    Styrer vi verdikjeden bedre blir bedriften mer lønnsom. Det forstår flere og flere og behovet for fagfolk innen logistikk er enormt i alle bransjer. Mer effektive og lønnsomme innkjøp, optimalisering av intern verdikjede, integrering av kunde og leverandør i verdikjeden og reduksjon av ikke verdiskapende arbeidstid (LEAN) er sentralt i studiet.

  • Helsefag

    Behovet for fagarbeidere med videreutdanning innen helse er veldig stort. Fagarbeiderne er helt sentrale for å løse nåværende og fremtidens utfordringer i helsetjenesten. De helsefaglige studiene spenner fra tverrfaglig miljøarbeid til administrasjon. Her har du muligheten til å bygge videre på praksis, tidligere kurs og skoler. Alle studieretningene kombinerer teori og praksis.