Hopp til hovedinnhold
Modul

Bærekraftig logistikk i helseforetak

Målet med denne modulen er at du etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om bærekraftig logistikk i helseforetak.

Foto: Jan Tore Øverstad

Studietilbudet er et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Bærekraftig innkjøp
  • Avfallshåndtering
  • Returlogistikk

I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer, og på ulik måte. Hensikten med opplæringstilbudet er å standardisere arbeidsoppgaver og samle lignende arbeidsoppgaver i en rolle for å effektivisere disse oppgavene og frigjøre tid hos helsepersonell, slik at disse kan bruke all sin tid på kjernevirksomheten i helseforetaket (pasientbehandling). Etter gjennomført modulutdanning skal du ha kunnskap om hvordan man i praksis kan bidra til økt sortering av avfall og redusert returlogistikk, i tillegg til å kunne delta aktivt i arbeidet for at bedriften strekker seg etter interne og nasjonale bærekraftmål.

Du skal kunne kartlegge en logistikksituasjon langs verdi- og forsyningskjeder på en bærekraftig måte, identifisere faglige problemstillinger og behov for bærekraftige tiltak. Du skal kunne bygge relasjoner og utveksle synspunkter om god praksis med andre i egen organisasjon og forsyningskjeden ellers.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysiske samlinger:
24.-25. april 2025
12.-13. mai 2025

Forelesninger på Teams:
Tirsdager i ukene 14, 15, 17 (onsdag),18 og 19. Forelesninger på dagtid, kl. 09.00-14.00

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.