Hopp til hovedinnhold
Modul

Grunnleggende logistikk i helseforetak

I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer og på ulik måte. Denne modulen gir deg en grunnleggende innføring i hva logistikk er i et helseforetak. Målet er at du etter fullført modul skal ha forståelse for behovet for å effektivisere arbeidsoppgavene, slik at tid blir frigjort til kjernevirksomheten i helseforetaket.

Foto: Tom A. Kolstad

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Innføring i logistikk i helseforetak
  • Vareflyt

Etter gjennomført modulutdanning skal du ha kunnskap om grunnleggende logistikk i forsynings- og verdikjeden i et helseforetak, innkjøpets funksjon i verdikjeden, digitalisering, samt økonomi og vareflyt i foretaket. Du skal kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysiske samlinger:

16.-17. september

31. oktober-1. november

Samlinger på Teams:

Torsdager i ukene 39, 42, 45, 46 og 47

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.