Hopp til hovedinnhold
Modul

Praktisk logistikk i helseforetak

I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer, ofte av helsepersonell, og på ulik måte. Hensikten med opplæringstilbudet er å standardisere arbeidsoppgaver og samle lignende arbeidsoppgaver i en rolle for å effektivisere disse oppgavene og frigjøre tid hos helsepersonell, slik at disse kan bruke all sin tid til pasientnært arbeid.

Foto: Jan Tore Øverstad

Målet med denne modulen er at du etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om logistikk for forsyningsmedarbeideren.

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Optimalisering av daglig drift
  • Digitalisering
  • Smittevern

Du skal ha kunnskap om Lean og hvordan denne metodikken kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon, digitalisering og grunnleggende smittevern for å forhindre smittespredning på forbruksmateriell. Du skal kunne kartlegge en logistikksituasjon langs verdi- og forsyningskjeden, samt identifisere faglige problemstillinger og behov for operative tiltak. Du skal kjenne til hvordan prosesser og forsyningskjeder kan effektiviseres, og du skal kunne bygge relasjoner og utveksle synspunkter om god praksis med andre i egen organisasjon, samt i forsynings- og verdikjeden ellers.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysiske samlinger:

7.-8. januar 2025

17.-18. mars 2025

Samlinger på Teams:

Tirsdager i ukene 3, 5, 7, 8, 10 og 11.

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.