Hopp til hovedinnhold

- Dette burde være obligatorisk for alle som skal drifte bygg

Alf Bjarte Brevik er 43 år, og utdannet byggmester med spesialisering innen taksering. Siden 2016 har han jobbet i Statsbygg som driftsleder, i tillegg til deltids-brannmann i Volda. Brevik var av de første modulstudentene ved Fagskolen Innlandet, etter at en kollega snakket varmt om både skolen og mulighetene det ga.

Alf Bjarte Brevik holder her en presentasjon.
Alf Bjarte Brevik holder her en presentasjon. Foto: Privat

Hvorfor valgte du modulutdanning?

- Jeg higer etter faglig påfyll, og synes det er spennende med etterutdanning for å utvikle seg videre. Når muligheten bød seg i Statsbygg, var jeg rask med å melde meg på. Det var et godt tilbud og en fin mulighet.

Brevik endte opp med to roller. Først som deltaker, deretter som del av en intern faggruppe i Statsbygg som skulle utvikle flere moduler i samarbeid med skolen. Innspill til forbedringer førte til en ny modul tilpasset nøyaktig de behovene Statsbygg hadde.

- Vi kuttet delen som gikk konkret på realfag, elementer vi ikke møter på i en vanlig jobbhverdag. Skolen hadde sitt opplegg fra start, men med ny input var de ikke sene om å tilpasse seg.

Hvordan foregår undervisningen?

- Studiet er en kombinasjon av oppmøte på skole og undervisning på nett. Nå er man også ute i bedrift i enkelte moduler. Og så må jeg få skryte av lærerne! De er praktikere som snakker vårt språk og kjenner vår arbeidshverdag. De vet hva som gjelder, og det er faglig utbytte fra første samling.

Og hvordan er læringsutbyttet?

- Jeg har absolutt hatt utbytte, og vil delta på mer. Innledningsvis var det vel mye fysikk og matte, noe som kanskje skremmer folk litt, men etter en tilpasning av studiet har det blitt borte. Det er følgelig en balansegang i dette og hva vi faktisk konkret må ha av ny kunnskap.

- Det som er flott med disse modulene er at det gir en helhetsforståelse i det å drifte bygg. Mange har ulik bakgrunn fra forskjellige fagdisipliner som rør, tømrer, elektro osv., men med denne modulen vil alle være på noenlunde samme nivå.

Hvem vil du anbefale modulbaserte studier for?

- Dette burde være obligatorisk for alle som skal drifte bygg. Her får man det tverrfaglige som ligger i rollen som driftsansvarlig, og det gir folk en felles plattform. Og det var uavhengig av alder på de som deltok, studiet ble godt mottatt og alle hadde utbytte og en god opplevelse.

- Fremover er det ønskelig med flere nye bolker som spisser seg ytterligere mot fag. Bygge opp moduler som innledningsvis er lik for alle, deretter kan man spisse seg i forhold til hvilken disiplin som er relevant. Slik kan man fortsette å bygge på med kontinuerlig kompetanseheving.

Hvordan har tiden vært etter den første modulen?

- Jeg har blitt mer bevisst på delen som går på energi. Beregninger og utviklingsmuligheter - hvordan det hele henger sammen. Spesielt mulighetene som ligger i investeringene gjennom ulike ENØK-tiltak og bruken av Simien-filer for simulering av energibruk og inneklima i bygg.

- Faktisk har læringa på Fagskolen Innlandet vært så konkret at det dannet grunnlaget for en investering i to nye ventilasjonsanlegg på jobben. Det var ren gevinst for meg og selskapet. Og miljøet selvfølgelig!