Hopp til hovedinnhold

– En veldig flott mulighet for plastbransjen til å lære mer om sirkulærøkonomi

Arnt Øyvind Siem

|

For de ansatte i norske plastbedrifter er denne modulen en fantastisk flott mulighet for å få ny kunnskap innen bærekraft, gjenbruk og sirkulærøkonomi, og utdanningen kan lett kombineres med jobb og fritid, sier Marte Gunleiksrud ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik.

Tone-Beathe Øvrevoll og Marte Gunleiksrud er faglærere ved Fagskolen Innlandet, og de anbefaler sterkt de ansatte i norske plastbedrifter å studere modulen «Sirkulærøkonomi og gjenbruk, plast», som er en kort utdanning som gir 10 studiepoeng og lett kan kombineres med jobb og fritid. Foto: Arnt Øyvind Siem

Gunleiksrud er sammen med Tone-Beathe Øvrevoll faglærer på sirkulærøkonomi-modulen for plastbransjen. Modulen er spesielt tilrettelagt og utarbeidet for plastbransjen og de ansatte i norske plastbedrifter.

– Både ansatte og bedrifter trenger å få kunnskap og relevant kompetanse om bærekraft og sirkulærøkonomi, og denne utdanningen gir nettopp det. Den gir 10 studiepoeng på fagskolenivå, og går over 13 uker utover høsten, og modulen er lagt opp slik at de ansatte bruker litt fritid og litt arbeidstid for å gjennomføre utdanningen, sier Gunleiksrud.

Starter opp i september

Modulen «Sirkulærøkonomi og gjenbruk, plast» starter opp første uka i september 2024 med en tredagerssamling ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik. De aller fleste av samlingene og forelesningene skjer på dagtid på teams, slik at det spiller mindre rolle hvor bedriftene og studentene kommer ifra.

– Her er det altså de ansatte i bedriftene som er studentene, enten man jobber i administrasjonen eller i produksjonen. Mange bedrifter har stort behov for oppdatert kunnskap på dette området, slik at de enklere skal se hvordan bedriften kan bygge opp sin egen sirkulære verdikjede, påpeker Gunleiksrud og Øvrevoll.

Forelesere fra bedriftene

De to er klare på at det er viktig for bransjen å lære om mulighetene innen gjenbruk og sirkulærøkonomi, og at skolen samarbeider tett med bransjen og næringslivet for å gjøre utdanningen mest mulig relevant for bedriftene og deltakerne på modulen.

– Vi henter inn gjesteforelesere ute fra bedriftene og fra andre kompetansemiljøer, i tillegg til våre egne faglærere ved Fagskolen Innlandet. Studentene lærer derfor mye både fra andre bedrifter og gjennom de andre studentene på modulen, sier Øvrevoll.

– Veldig fleksibel utdanning

I tillegg er dette en veldig fleksibel form for utdanning. Man kan ta bare én modul og avslutte med det, for eksempel modulen innen «Sirkulærøkonomi og gjenbruk, plast».

– Eller man kan velge å bygge på med én eller flere moduler innen framtidas industri; Industri 5.0, sier Gunleiksrud og legger til:

– Mange velger å ta bare én eller to-tre moduler innenfor den tematikken som er aller mest relevant for bedriften og de ansatte. Det er dette som gjør denne utdanningen så unik, den er veldig tilpasset bedriftene og behovene i næringslivet. Så om man ønsker å lære mer om sirkulærøkonomi, har man på bare 13 uker i løpet av høsten tilegnet seg mye ny kunnskap og 10 studiepoeng innenfor denne viktige tematikken.

Husk: Søknadsfristen er 28. juli.

Mangler du eller bedriften kompetanse? Vi har ledige plasser på flere moduler. Sjekk ut aktuelle modulutdanninger, og søk i dag!