Hopp til hovedinnhold

Hvorfor velge modulutdanning?

Har du behov for etter- eller videreutdanning? Trenger du kompetansepåfyll for å gjøre jobben din, eller har arbeidsoppgavene endret seg slik at du trenger helt ny kompetanse? Da kan en modulutdanning på Fagskolen Innlandet være noe for deg. Korte og spissede moduler er konstruert for å gi rask kompetanseheving, tilpasset din bakgrunn og ambisjonsnivå.

I noen moduler foregår noe av undervisningen på Læringsfabrikken på Raufoss, med bruk av blant annet roboter.
I noen moduler foregår noe av undervisningen på Læringsfabrikken på Raufoss, med bruk av blant annet roboter. Foto: Tom Kolstad

Fagskolen Innlandet satser på modulutdanninger, og kan tilby en rekke utdanninger innenfor teknologifag, logistikk, helse, landbruk, økonomi og ledelse.
Modulutdanninger skiller seg noe fra hel- og deltidsutdanninger. I denne artikkelen svarer vi på alt du trenger å vite om våre modulutdanninger, opptaksprosess, gjennomføring og hvordan det er å være modulstudent.

Hva er en modulutdanning?

Modulutdanning er en ny type kort og spisset utdanning, hvor hensikten er å øke kompetansen hos norske fagarbeidere innenfor en rekke bransjer. Utdanningen går vanligvis over åtte uker og er nettbasert. I tillegg er det både fysiske og digitale samlinger for studenter og lærere, på skole og på eventuelt arbeidssted. Undervisningsformen er basert på at studiene kan kombineres med å stå i full jobb.

Hvem er modulbasert kompetanseheving for?

Modulbasert kompetanseheving er for alle. Enten du er uten formell utdannelse, har fagbrev, bachelor eller en master. Kort eller lang jobberfaring. Ønsker du spisskompetanse innen industrifag, logistikk, bærekraft, ledelse, økonomistyring eller annet, finnes det et utvalg moduler. Korte løp for etterutdanning hvor relevant teori knyttes sammen med praksis, og med utvalgt spisskompetanse fra arbeidslivet som lærere og veiledere.

Hvorfor trenger man modulutdanning?

Utviklinga går fort. Derfor trengs perspektivet å lære gjennom helte livet. Med et modulbasert utdanningsløp er terskelen lav for å komme i gang. Her kan studentene heve kompetansenivået innenfor konkrete fagfelt. Skreddersydde studier som gir nøyaktig de ferdighetene som kreves og som kan anvendes i arbeidslivet umiddelbart.

Kan jeg ta kun en modul, eller må jeg velge flere?

Modulbasert utdanning utvikles stadig og tilbudene vil øke i årene som kommer. De fleste moduler er byggesteiner i et fullt fagskolestudium, dvs. at du kan velge om du vil ta én modul eller flere. Hver modul tilsvarer fem eller ti studiepoeng, mens et fullt fagskolestudium (to år på heltid eller fire år på deltid) består av 120 studiepoeng.

Når er søknadsfristen?

Opptak skjer løpende gjennom året og er ikke koblet mot samordnet opptak. Søknadene behandles av skolen. Du kan søke på våre moduler så lenge det er ledige studieplasser. Se her for en oversikt over våre moduler og frister for opptak.

Hvilke opptakskrav gjelder?

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder), eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Hva koster det?

Modulutdanning er kostnadsfritt for deg som student fordi det er basert på offentlige tilskudd. Det vil eventuelt påløpe noen kostnader forbundet med eventuelt pensum, reisekostnader, datautstyr osv.

Kan jeg kombinere utdanning med jobb?

Modulbasert kompetansehevingsprogram er utviklet for å kunne kombineres med fast jobb. Korte og spissede moduler hvor læring skal kunne anvendes umiddelbart i jobb – under og etter endt løp.

Er all undervisning på skolen, eller foregår noe på nett også?

Modulene gjennomføres på nett, skole og eventuelt ute på arbeidssted. Dette vil variere, men før oppstart av modul vil man få konkret informasjon om gjennomføring av hver enkelt modul.

Jeg bor langt unna, hvor ofte må jeg komme på skolen?

Modulene gjennomføres på nett, skole og eventuelt ute på arbeidssted. Ingen moduler er helt like og det vil være noe ulik gjennomføring. Du må regne med oppmøte på skole, men gjennomføring skal kunne kombineres med jobb og hverdag.

Jeg har ikke gått på skole på mange år. Er dette noe for meg, og vil jeg klare det?

På skolen møter vi enkelte som opplever at det «å havne på skolebenken» igjen er utfordrende. Det positive er at vi ser at dette går veldig bra for de fleste. Usikkerhet blir erstattet med oppdatert kompetanse, tro på egne ferdigheter og fornyet selvtillit.

Hva er trepartssamarbeidet?

Gjennomføring av modulbasert kompetanseheving og etterutdanning er basert på trepartssamarbeidet. Det er arbeidsgiver sammen med arbeidstaker og utdanningssted som sammen bestemmer hva studiet bør inneholde og hvordan det skal gjennomføres. Skreddersøm som gir nøyaktig de ferdighetene som kreves, og en undervisningssituasjon som tar hensyn til dette og deltakernes nivå. Undervisningen skjer i regi av fagskolene, og tilbudene skal bidra til økt produktivitet og omstillingsevne både for den enkelte arbeidstaker og for bedriften.

Spørsmål?

Har du spørsmål rundt modulbaserte utdanninger, ta kontakt med oss på telefon 61 14 54 00, eller e-post: firmapost@fagskolen-innlandet.no.