Hopp til hovedinnhold
Foto: Jan Tore Øverstad

Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidens arbeidsliv

Industri 5.0 handler om samhandling mellom mennesker og teknologi, med medarbeideren som positiv driver for bærekraftig teknologisk og organisasjonsmessig utvikling. Målet med studiet er at du etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan man kan oppnå menneskesentrerte, bærekraftige, robuste og fleksible organisasjoner.

Industri 4.0 handler om å koble automasjon og digitalisering, mens Industri 5.0 handler om samarbeidet mellom mennesker og maskiner, hvor mennesket har en ledende rolle i prosessen. Industri 5.0 betyr også at man løfter blikket og ivaretar et større samfunnsansvar, hvor også bærekraft og innovasjon i verdikjeder og økosystemer er relevant.

Tre hovedelementer blir bærende:

  • Det første er mennesket. Det handler om at ansatte og kunder/brukere i mye større grad skal legge føringer for hva som skal produseres og på hvilken måte. Dette kan gjelde forhold rundt de ansatte sitt daglige virke i produksjon, teknologivalg/digitalisering, men også medvirkning i større strategiske prosesser og valg.
  • Det andre er bærekraft. Bærekraft er i stadig økende grad blitt premissgivende for industrien og i Industri 5.0 forsterkes dette ved at overordnede samfunnsbehov og bærekraft skal være førende for bedriften på strategisk og operativt nivå.
  • Det tredje krever robusthet. Dette handler i stor grad om evnen til å håndtere usikkerhet og kriser, og det krever fleksibilitet i produksjon og verdikjeder, modulbaserte produkter og produksjonssystemer og ulike former for digitalisering.

Utviklingen av studiet er gjennomført i et samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og fagskolen i et 3-partssamarbeid (NCE Manufacturing, 7sterke, Norsk Industri, NHO, BNL, industrimiljøet i Åndalsnes, Norske trevarer, Fellesforbundet, FLT, Røros dører og vinduer, Nor-Dan, Høgskolesenteret i Kongsvinger, Tynset studie- og høgskolesenter mfl.)

Studiet består av 25 enkeltmoduler.

Mulighet for å ta enkeltmoduler

Studenten kan ta hele studiet og få vitnemål, eller velge å ta modulene hver for seg og få gjennomført og bestått modul og få karakterutskrift.

Hva lærer du?

Studiet i Industri 5.0 henvender seg til fagfolk som i dag er ansatt i industribedrifter. En av modulene er bransjespesifikk, og er særlig aktuelt for fagarbeidere i trevarebransjen. De øvrige modulene er ikke bransjespesifikke.

Studiet vil legge stor vekt på fleksibilitet og studentenes ønsker og behov. Målet med det nye studiet er å utvikle og forbedre fagarbeidernes kompetanse. Med økt utdanning vil du få bedre grunnlag for utformingen av egne arbeidsoppgaver. Med bredere innsikt vil du også kunne ta flere og bedre egne beslutninger, noe som vil bidra til økt selvstendighet og mindre hierarki. Studiet er derfor komponert med moduler som ivaretar både teknologi og prinsipper for å utvikle menneskene i organisasjonen til fleksible og omstillingsdyktige medarbeidere for å oppnå en bærekraftig og robust organisasjon.

Moduler

Prosjektledelse fordypning

22.-23. august 2024

Søknadsfrist: 28.7.2024

Sirkulærøkonomi og gjenbruk, plast

Uke 36, 2024

Søknadsfrist: 28.7.2024

Sirkulærøkonomi og gjenbruk i trebransjen

19.-21. august 2024

Søknadsfrist: 28.7.2024

Lean, prinsipper og verktøy

22.-23. august 2024

Søknadsfrist: 28.7.2024

Industrielle økosystemer i praksis

29.-30. august 2024

Søknadsfrist: 28.7.2024

IKT - systemforståelse

20.-21. august

Søknadsfrist: 28.7.2024

Praktiske matematiske verktøy

9.-10. september, 2024

Søknadsfrist: 4.8.2024

Logistikkstyring og -ledelse (SCM)

Uke 38, 2024

Søknadsfrist: 11.8.2024

HMS-ledelse

14.-15. oktober 2024

Søknadsfrist: 8.9.2024

IKT - datasikkerhet

16.-17. oktober

Søknadsfrist: 8.9.2024

Bedriftsøkonomi for ikke-økonomer

24.-25. oktober 2024

Søknadsfrist: 15.9.2024

Teamledelse

2.-3. desember 2024

Søknadsfrist: 27.10.2024

Kvalitetsledelse

2.-3. desember 2024

Søknadsfrist: 27.10.2024

Markedsføring

8.-9. januar 2025

Søknadsfrist: 1.12.2024

Prosjektledelse innføring

16.-17. januar 2025

Søknadsfrist: 8.12.2024

Materialkunnskap og produksjonsmetoder plast

13.-15. januar 2025

Søknadsfrist: 8.12.2024

Økonomistyring for ikke-økonomer

13.-14. januar 2025

Søknadsfrist: 8.12.2024

Produksjonsledelse

13-14. februar 2025

Søknadsfrist: 12.1.2025

Lean, ledelse og kontinuerlig forbedring

15.-17. mars 2025

Søknadsfrist: 26.1.2025

Teknisk salg

4.-5. mars 2025

Søknadsfrist: 26.1.2025

Smart og grunn­leggende vedlikehold

19.-21. mars 2025

Søknadsfrist: 9.2.2025

Innovasjon

23.-24. april 2025

Søknadsfrist: 18.3.2025

Yrkesrettet kommunikasjon

Ikke avklart

Søknadsfrist: Ikke avklart

Materialkunnskap og produksjonsmetoder i trevarebransjen

Ikke avklart

Søknadsfrist: Ikke avklart

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev. For flere av modulene i Industri 5.0 er også generell studiekompetanse kvalifiserende for opptak.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.