Hopp til hovedinnhold
Velkomstbrev

Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid

Oppstart

Vi gleder oss til oppstart av det nye studiet «Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid».

Studiested Gjøvik: 1. samling 18.-20. november 2024 på Fagskolen Innlandet, Gjøvik.

Studiested Kongsvinger: 1. samling 18.-20. november 2024 på Høgskolesenteret Kongsvinger.

Studiested Elverum: 1. samling 13.-15. november 2024 på Terningen Arena.

Studiested Tynset: 1. samling 13.-15. november 2024 på Tynset studie- og høgskolesenter.

Oppstart for alle studiesteder er kl. 08.30.

Første dag er avsatt til hygiene, da dere ikke har hatt dette i emne 1.

Dag 2 og 3 vil bli oppstart på emne 2; Anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Detaljer for oppstartssamling vil bli lagt ut nærmere oppstart.

Samlingsdager

Samlingsdatoene for hvert enkelt studiested for hele første skoleår finner du i samlingsplanen.

I mellom de fysiske samlingene vil det bli digitale samlinger på onsdager fra kl. 12.00 til 15.00. Detaljert oversikt over dette får dere på første samling.

PC-krav

Se hva du må ha i orden til skolestart.

Alle må ha egen PC, ikke mac, som oppfyller minimumskravet ved skolestart.

Vi forventer at alle har klart å lage seg bruker ihht informasjonen fra IKT vedr PC.