Hopp til hovedinnhold
Velkomstbrev

Dyreassisterte aktiviteter

Vi gleder oss over at du har takket ja til studiet «Dyreassisterte aktiviteter - samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet», og ønsker deg velkommen som student ved Fagskolen Innlandet, med studiested Jønsberg videregående skole. Studiestart er mandag 2. september kl. 10:00.

Studiet gjennomføres som nettbasert med samlinger over 2 år, med fysiske samlinger på Jønsberg videregående skole. I tillegg vil det bli gjennomført obligatoriske ekskursjoner, nettbasert veiledning/gruppearbeid, innlevering av arbeidskrav og praksis.

Det skal gjennomføres to perioder med praksis, på henholdsvis 2 og 4 dager i løpet av studiet. Mer informasjon om dette, får dere ved studiestart.

Første samling

Første samling er fra 2. - 4. september i rommer "Gamle gymsalen". Dag 1 starter 10.00 og slutter 17.00, dag 2 fra 08.30 - 18.00 og dag 3 fra 08.30 - 14.00.

Vi legger opp til en felles middag første samlingsdag. Dette for at vi skal bli bedre kjent og for at vi skal få en fin oppstart på studiet. Håper du blir med på dette. Middagen må du betale selv.

Overordnet plan for samlinger første skoleår

Det gjennomføres seks fysiske 3-dagers samlinger for dette studiet. Det blir i tillegg lærerstyrt aktivitet en ettermiddag i uka mellom samlingene. Dette kan være teamssamlinger/forelesninger, oppgaver dere skal løse, veiledning etc. Sett derfor av tid til dette i arbeid med utdanningen. All informasjon legges i læringsplattformen Canvas (opplæring vil bli gitt første samling).

Husk å sende inn politiattest

Alle studenter på Dyreassisterte aktiviteter må levere politiattest til fagskolens digipost fagskolen.innlandet#VUJ0 så raskt som mulig og senest 10 dager etter skolestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 mnd. Du søker om politiattest på politiet.no. Som vedlegg til politiattesten må du legge ved svarbrevet ditt fra Samordna opptak. Dette henter du ut selv.

Kontaktperson

Jønsberg videregående skole: Renate Christiansen Lunde, e-post: renlun@innlandetfylke.no Tlf.: 97 60 40 97

Fagskolen Innlandet: Marit Ruud Skolseg, e-post: marsko@fagskolen-innlandet.no Tlf.: 48 09 87 54

Samlingsplan 2024/2025

Samlingsdatoer for førsteklasse Dyreassisterte aktiviteter, nettbasert med samlinger på Jønsberg for skoleåret 2024/2025 er:

2. - 4. september 2024

30. september - 2. oktober 2024

25. - 27. november 2024

13. - 15. januar 2025

17. - 19. mars 2025

28. - 30. april 2025