Hopp til hovedinnhold
BIM
BIM-teknikerstudiet retter seg mot konstruksjon av bygg. Foto: Jan Tore Øverstad

BIM-tekniker Konstruksjon

I løpet av få år har BIM blitt «et must» i byggebransjen. Ved å benytte digital 3D-modellering samt metoder for samhandling og koordinering, bidrar BIM til å skape en tryggere og mer effektiv byggeprosess. Etterspørselen etter BIM-teknikere har økt betraktelig.

BIM-teknikerstudiet på fagskolen innlandet fokuserer på bruk av Bygningsinformasjonsmodellering(BIM) i konstruksjonsprosesser. Dette omfatter opplæring i digitale verktøy og metoder for å planlegge, designe, bygge og forvalte bygninger. Studiet legger vekt på praktisk anvendelse av BIM-teknologi for å optimalisere prosjekter, forbedre samarbeidet i byggebransjen og skape effektive og bærekraftige løsninger. Studenter får kompetanse i å utnytte BIM som et kraftig verktøy for å visualisere, analysere og koordinere alle faser av byggeprosessen.

Hva lærer du?

Studiet består av 10 emner:

 • 3D-modellering og informasjonsbearbeiding 1 (5 stp.)
 • IFC-bearbeiding og informasjonsbearbeiding 1 (5 stp.)
 • Struktur og databehandling (5 stp.)
 • Modellbasert tegningsforståelse, standarder og dokumentasjon (5 stp.)
 • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling (5 stp.)
 • 3D-modellering og informasjonsbearbeiding 2 (10 stp.)
 • Samhandling og koordinering 1 (5 stp.)
 • IFC-bearbeiding og modell kontroll 2 (5 stp.)
 • Samhandling og koordinering 2 (10 stp.)
 • Eksamensprosjekt (5 stp.)

I tillegg anbefales studentene å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren.

Skolen legger til rette for varierte læringsformer. Dette vil si at man blant annet benytter gruppearbeid med logg og refleksjon, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus, forelesning, praksisorientert undervisning, veiledning, individuelle arbeidsoppgaver, presentasjoner, nettstøttet læring og problembasert læring (PBL).

Hva kan du bli?

BIM-kompetanse er etterspurt av mange aktører gjennom hele byggeprosessen. Yrkestittelen BIM-tekniker konstruksjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighusfabrikanter og i undervisningssektoren.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Anleggsrørleggerfaget
 • Banemontørfaget
 • Betongfaget
 • Byggdrifterfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Glassfaget
 • Limtreproduksjonsfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Murerfaget
 • Rørleggerfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Trelastfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Tømrerfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Studieavgift nettbasert med samlinger

Studieavgift: kr 3 000,- per semester. (Gjelder fra høsten 2024.)

Betalingsmåte: Faktura sendes ut i november og mars.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for førsteklasse BIM, nettbasert med samlinger skoleåret 2024/2025 er:

10. – 13. september

21. – 23. oktober

2. – 4. desember

27. – 29. januar

10. – 12. mars

5. – 7. mai

Med forbehold om endringer.