Hopp til hovedinnhold
Modul

Designdrevet innovasjon

Er du interessert i å skape nye løsninger med stor samfunnsnytte? Tenker du at utvikling av produkter kan være noe for deg? Da er modulen Designdrevet innovasjon en gylden mulighet. Her får du forsøke å jobbe som en utvikler hele veien fra idé til ferdig prototype.

Foto: Tom A. Kolstad

Det er et stort behov for nye løsninger i dag. Det er press på begrensede ressurser, stor internasjonal konkurranse og behov for mer effektiv verdiskapning. Mange bedrifter i Norge satser på både utvikling av eksisterende produkter og helt nye produkter. Innovasjon kan i denne sammenhengen være smått og stort, for eksempel en liten oppdatering som effektiviserer produksjon, eller et helt nytt og banebrytende produkt.

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Kunde-, innsikt- og behovskartlegging
  • Idemyldring, utkast og verktøy
  • Prototyping av konsept
  • Presentasjon av løsning

Gjennom denne modulen skal du få et innblikk og trening i hvordan det er å jobbe med utvikling av nye innovative løsninger. Dette får du gjennom en kombinasjon av teori og praktisk arbeid. Du skal bruke det du har lært for å jobbe deg frem til en løsning, og du får stor frihet både når det kommer til løsning og metode. Det er stort fokus på at løsningene skal være bærekraftige, nyttige, holdbare og gjennomførbare.

Du lærer blant annet om Design Thinking, som er selve prosessforløpet man tar utgangspunkt i når man driver designdrevet innovasjon. Verktøyene du blir undervist i vil variere, fra innsiktsverktøy som intervjuer og markedsundersøkelser, til skapende verktøy som for eksempel 3D-modellering og skissing.

Du kan få tilgang til lab-er og verksteder med ny teknologi og verktøy som brukes innen produktutvikling: Kraftige datamaskiner, digitale skissebrett, nyeste programvarer, VR, flere typer 3D-printere, CNC-maskiner, med mye mer.

Hva kan du bli?

Etter endt modulutdanning vil du ha økt kunnskap og erfaring om produktutvikling, altså det å skape nye løsninger. Du vil ha mulighet til å bidra i utvikling av eksiterende løsninger eller helt nye løsninger i en bedrift. Dette er en svært ettertraktet kompetanse hos bedrifter. Etter gjennomført modul vil du kunne ta det første steget på veien mot å bli en produktutvikler, eller bygge videre på eksisterende erfaring.

Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.