Hopp til hovedinnhold
Studenter samlet i kantina

Praktisk informasjon for nye studenter

På denne siden finner du informasjonen du trenger som ny fagskolestudent ved Fagskolen Innlandet.

Skolestart og informasjonshåndbøker

Informasjonshåndbok, velkomstbrev og annen relevant informasjon om skolestart, sendes ut med e-post til alle nye studenter. Nedenfor finner du alle disse dokumentene.

Informasjonshåndbøker:

Forkurs i matematikk

Fagskolen Innlandet anbefaler alle studenter på tekniske fag som har behov for oppfriskning i matematikk å delta på kurs i matematikk før skolestart. Kurset finnes både på nett og fysisk på skolen.

Har du valgt et studium innenfor tekniske fag der matematikk og fysikk er viktige grunnlagsemner, kan et ekstra mattekurs i forkant av studiestart gjøre deg bedre forberedt.

Begynner det å bli lenge siden du regnet matematikk? Føler du at matematikkferdighetene dine er litt rustne, eller at du er spent eller litt skeptisk til matteprestasjonene dine? Da kan det være en god idé å bli med på forkurs. 

Vi tilbyr følgende kurs:

Kurs 1. Mattekurs på Fagskolen Innlandet - kursavgift kr. 500,-

Tirsdag 6. august til fredag 9. august arrangeres det mattekurs i Fagskolen Innlandets lokaler på Gjøvik. Adresse: Teknologivegen 12, 2815 Gjøvik.

Tirsdag 6. august starter kurset kl. 11:00 og avsluttes kl. 15:00. De tre påfølgende dagene går kurset fra kl. 08:30 til 15:00. I løpet av de fire kursdagene vil sentrale temaer innenfor grunnleggende matematikk bli gjennomgått. Det settes også av tid til arbeid med en rekke oppgaver tilhørende temaene, med aktiv oppfølging og veiledning fra kursholderne. Noen av kursets temaer inngår i det nettbaserte kurset, men tilnærming, aktiviteter og oppgaver er forskjellig for stedlig og nettbasert kurs. Det fysiske mattekurset koster 500,-. Mat og drikke medbringes.

Ikke undervurder verdien av å repetere grunnleggende matematikk i et studentfellesskap.

Slik melder du deg på mattekurset på Fagskolen Innlandet:

 • VIPPS til nr. 756671. Velg «Mattekurs på FI».
 • Sende en e-post til firmapost@fagskolen-innlandet.no. Sett «Mattekurs på FI» i emnefeltet og skriv hva du heter og hvilken klasse du skal begynne i.

Velkommen til mattekurs på Fagskolen Innlandet!

Ved spørsmål, ta kontakt med skolen på telefon: 611 45 400.

Kurs 2. Nettkurs (Repetisjonskurs m/Cappelen Damm)

Cappelen Damm har i samarbeid med Fagskolen Innlandet utviklet et nettbasert repetisjonskurs i matematikk for fagskolestudenter ved tekniske studieretninger. Kurset er det eneste av sitt slag i Norge, og vi har gleden av å meddele at du som student ved Fagskolen Innlandet kan nyte godt av samarbeidet i form av gratis lisens skoleåret 23/24. Kurset dekker alle temaer som regnes som grunnleggende matematikk, og inneholder både filmer, teori med relevante eksempler og en rik oppgavebank, der du kan få testet forståelsen din og få automatiske tilbakemeldinger på svarene du gir. Jobb når, hvor og hvor mye du ønsker med oppfrisking av dine matematikkunnskaper.

Slik får du tilgang til nettkurset (kun for studenter ved Fagskolen Innlandet)

For å få tilgang til nettkurset i matte må du gå inn på følgende lenke: https://akademiskapp.cdu.no/enroll/fvg6mcqd. Følg instruksjonene på nettsiden. Dersom du har spørsmål til innlogging eller produkt kan du kontakte cda-matematikk@cappelendamm.no

Krav til bærbar PC

Skal du kjøpe deg ny PC eller lurer du på om den du har kan brukes i dine studier? 

Krav til bærbar PC for skoleåret 2023/2024

Skoleportalen Canvas

Canvas er fagskolens digitale fag- og klasserom. Alle studenter og ansatte har egne brukernavn og passord, og kan logge seg inn i sine emner. Her kan du finne emnefliser med arbeidsplaner, gjennomføre prøver, lagre dokumenter, levere inn oppgaver og mye mer. Canvas gir oss også en god måte å dele informasjon på.

Skoleportalen er tilgjengelig for studenter og lærere ved Fagskolen Innlandet. Dette er en tjeneste levert av Innlandet fylkeskommune der vi tilbyr funksjoner som fildeling, samskriving i dokumenter, lagring i skyen og Office-programmer.

Tilganger til skolens systemer får du når du starter på skolen (første skoleuka).

Lån og stipend

Som student ved Fagskolen Innlandet har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolen er, foruten en semesteravgift, gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC. Deltidsstudenter eller nettstudenter betaler en studieavgift til skolen.
https://www.lanekassen.no/

Studentforsikring

Innlandet fylkeskommune har tegnet en ulykkesforsikring som gjelder for studenter på fagskolen.

Hvis en skade inntreffer, ta kontakt med skolens ledelse. Forsikringen gjelder når studentene, under skolens ledelse og ansvar, deltar i undervisning, idrettsøvelser, ekskursjoner, reiser, stevner og lignende. Forsikringen gjelder også i skolens naturlige nærområder i ordinær skoletid, samt på direkte vei til og fra skolen. For studenter som er utplassert i næringslivet, gjelder ulykkesforsikringen når utplasseringen inngår som ledd i undervisningen. Forsikringen gjelder i ordinær arbeidstid og på direkte reise til og fra arbeidsstedet.

Parkeringsbestemmelser

Følgende bestemmelser gjelder for parkering på Campus Kallerud.

 • Se "Parkeringsbestemmelser Fagskolen Innlandet".
 • Studentene skal bruke 2. etasje i parkeringshuset eller områder merket lyseblått i kart nedenfor. Fra 1.1.2024 blir det en døgnpris på 42 kr for parkeringen.
  Lading av elbil kan nå gjøres på fire nye ladeplasser i tilknytning til parkeringshuset, og kommer i tillegg til døgnpris for parkering.
  Studenter har ikke anledning til å parkere på plassen foran skolebygget, eller merkede plasser i 1. etasje i parkeringshuset.
 • Studentrådet disponerer noen av plassene i 1. etasje i parkeringshuset og tildeler disse til studenter etter søknad. Disse plassene kan ikke brukes av andre enn de som er tildelt plassen. Tildelt fast plass er belagt med en årsavgift.
 • Parkeringsbestemmelsene håndheves av kommunen og/eller Europark på hele Campus. Det oppfordres til å følge skilting.
 • All parkering skal skje innenfor oppmerkede felter. Det er ikke tillatt å parkere i kjørefelt eller på plenen. Parkering i tilstøtende skal kun skje i henhold til offentlige skilter/bestemmelser.
 • Det er ikke adgang til å kjøre på internt veinett i skoleanleggene, bortsett fra for nødvendig varetransport og utrykningskjøretøyer.
 • Kjørehastigheten innenfor parkeringsområdet er maks. 10 km/t.
Parkeringsbestemmelser Fagskolen Innlandet

Studiekontrakt

Bruk Google Chrome eller Safari når du skal signere studiekontrakten (I Microsoft Edge fungerer ikke "Opprett bruker").

Studiekontrakt Fagskolen Innlandet