Hopp til hovedinnhold
Modul

Forkurs for Industrifagskolen

Mange bedrifter trenger korte og spissede utdanninger. Industrifagskolen er utviklet spesielt for å gi fagarbeidere i industrien et tilbud om korte moduler som gir deg ny innsikt, og samtidig muligheten til å bygge deg en fagskoleutdanning.

Undervisning i auditoriet

Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang. Regjeringen har startet et bransjeprogram der staten, arbeidsgivere og fagbevegelsen samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Industrifagskolen bidrar til å sikre bedriftenes konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv.

Hva lærer du?

For å sikre at du som student har best mulig forutsetninger for læring i modulene, er det viktig at du får installert og gjort deg kjent med de verktøy du trenger i læringsarbeidet. Derfor er forkurset obligatorisk for alle som skal delta på Industrifagskolen, slik at du stiller best mulig forberedt. Forkurset går over tre dager, og gjennomføres både i klasserom og på nett.

Følgende emner er essensielle i forkurset:

  • Introduksjon til skolens digitale læringsplattform
  • Installasjon av programvare til for eksempel 3D-Modellering, Robotstyring og PLS-styring
  • Yrkeskommunikasjon; Hvordan skriver du faglige rapporter?

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til Teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Uke 36, 2. - 4. september. Fysisk samling på Raufoss.

Forkurs er obligatorisk og går over 3 dager.

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.