Hopp til hovedinnhold
Industrifagskolen
Foto: Jan Tore Øverstad

Industrifagskolen, Industriell digitalisert automasjon (IDA)

Mange bedrifter trenger korte og spissede utdanninger. Industrifagskolen er utviklet spesielt for å gi fagarbeidere i industrien et tilbud om korte moduler som gir ny innsikt, og samtidig muligheten til å bygge en fagskoleutdanning.

Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang tidligere. Regjeringen har startet et bransjeprogram der staten, arbeidsgivere og fagbevegelsen samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Industrifagskolen bidrar til å sikre bedriftenes konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Tilbudet er finansiert over statsbudsjettet, noe som betyr at utdanningen er gratis.

Undervisningen er nettbasert, og de fysiske samlingene skjer på Læringsfabrikken på Raufoss.

Hva lærer du?

Etter gjennomført utdanning skal du ha kompetanse innen produktutvikling, produksjonsmetoder, automasjonsteknikk, kommunikasjon i automatiserte anlegg, datanettverk, sporingsteknologi og databaser.

I Industrifagskolen er det et obligatorisk forkurs. Forkurset gir ikke studiepoeng, men forbereder studentene på modulene der selve studiearbeidet foregår (innføring i skolens IKT- og LMS-systemer, installasjon av software, rapportskriving og dokumentasjonsarbeid). Forkurset går over 3 dager.

Øvrige moduler er:

  • Fleksibel digitalisert produksjon (10 stp.)
  • Industriell intelligens (10 stp.)
  • Tingenes internett og stordata (10 stp.)

Hva kan du bli?

Denne utdanningen passer deg som er fagarbeider eller har jobbet lenge i produksjonen. Den passer for deg som ønsker en teknisk etterutdanning som kan kombineres med jobb. Gjennom denne utdanningen vil du få kompetanse til å delta i planlegging, kommunikasjon og forbedringsarbeid i egen bedrift.

Moduler

Forkurs for Industrifagskolen

Uke 36, 2024

Søknadsfrist: 4.8.2024

Fleksibel digitalisert produksjon

Uke 37, 2024

Søknadsfrist: 11.8.2024

Tingenes internett og stordata

Uke, 10 2025

Søknadsfrist: 26.1.2025

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.