Hopp til hovedinnhold
Modul

HMS-ledelse

HMS-modulen gir en oppdatert og systematisk tilnærming til å ivareta helse, miljø og sikkerhet i en bedrift.

Foto: Tom A. Kolstad

Dette omfatter bl.a. kunnskap om arbeidsmiljø, gjeldende lover og forskrifter, risikovurderinger, opplæring og implementering av sikkerhetsprosedyrer, samt overvåkning av arbeidsmiljøet i et HMS-perspektiv.

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Arbeidsmiljø, HMS og Industri 5.0
  • Sikkerhet og rolleavklaring i HMS arbeid
  • Internkontroll – systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet
  • Bærekraft og samfunnsansvar

Du får kunnskap om HMS-lover og -forskrifter, ansvar og rolleavklaring, arbeidsmiljøfaktorer og sikkerhetskrav, samt bærekraft og samfunnsansvar inn mot Industri 5.0.

Hva kan du bli?

Denne modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen HMS-arbeid og -ledelse mot industri 5.0. Den vil gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis. Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Opptakskravet er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysisk samlinger:
14.-15. oktober: Oppstartsamling, Gjøvik
6.-7. november

Samlinger på Teams:
Onsdager i ukene 43, 44, 46, 47 og 48.

Forelesninger på Teams er på dagtid, kl. 12-17.

Med forbehold om endringer. Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.