Hopp til hovedinnhold
Modul

Innovasjon

Drives du av å finne og utvikle løsninger på utfordringer? Ønsker du å overføre din kreativitet til noe nyttig for andre og samfunnet? Denne modulen legger til rette for innovative prosesser, der det kan skapes ideer som realiseres i praksis.

Foto: Tom A. Kolstad

Virksomheter, både i offentlig og privat sektor, er i økende grad avhengig av evne til omstilling og innovasjon. Mange av disse utfordringene er knyttet til endringer som det grønne skiftet og nye konkurransesituasjoner. I dette studiet får du verktøy til å utvikle løsninger som møter disse behovene.

Innovasjon betyr i praksis nytt, nyttig og nyttiggjort, og målet for modulen er at studenten skal lære å bruke løsningsorientert kunnskap til bærekraftige forbedringer som kan tas i bruk i en bedrift eller organisasjon. Målgruppen for studiet er alle som trenger metoder, verktøy og inspirasjon til å finne og innføre løsninger.

Modulen kan gjerne kombineres med modulene i designdrevet innovasjon, entreprenørskap og intraprenørskap.

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Bærekraft, behov og drivkrefter
  • Innovasjon og forbedrings typer
  • Innovasjon og metodikk
  • Håndtering av innovasjoner

Du vil få tilgang til labber og verksteder med den nyeste teknologien og verktøy som brukes i innovative prosesser: Kraftige datamaskiner, digitale skissebrett, nyeste programvarer, VR, flere typer 3D-printere, CNC-maskiner, med mye mer. Du vil få mulighet til å bruke dette utstyret i praksis til å skape løsninger. Du kan fritt velge hva du går i dybden på. Modulen krever ingen spesiell forkunnskap eller evner, og er tverrfaglig for alle innenfor ledelse, strategi, salg, HR, administrasjon, operativ, teknisk, utvikling og nyetablering.

Hva kan du bli?

Modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen Innovasjon opp mot industri 5.0. Du vil lære å bruke løsningsorientert kunnskap til bærekraftige forbedringer som kan tas i bruk i en bedrift eller organisasjon. Modulen er også relevant for deg som ønsker å starte opp egen virksomhet.

Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysiske samlinger

23.-24. april 2025

19.-20. mai 2025

Samlinger på Teams

Mandager i ukene 18, 19, 20, 22 og 23

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.