Hopp til hovedinnhold
Modul

Intraprenørskap

Virksomheter er avhengige av produktutvikling og forbedring, og ansatte er nøkkelressurser for å oppnå dette. De fleste forbedringer, nye produkter og tjenester skjer i en allerede etablert virksomhet. Vil du lære mer om hvordan og hvorfor bedrifter jobber med dette og bli med på utviklingslaget?

Foto: Tom A. Kolstad

Denne modulen er rettet mot alle som vil bidra til bærekraftig produkt- og tjenesteutvikling, nyskaping og innovasjon internt i en bedrift eller organisasjon. Her lærer du metoder og verktøy for å konvertere ideer til et vellykket produkt eller en tjeneste.
Målgruppen er alle som vil forstå bedre hvordan en gjør entreprenørskap internt i en bedrift, og vil vite hvordan ideer og innovasjon kan settes i system for å bidra til verdiskaping og sikre konkurransefortrinn for bedriften eller organisasjonen.

Modulen krever ingen spesiell forkunnskap, og er tverrfaglig. Det anbefales å kombinere modulen med innovasjon, designdrevet innovasjon og entreprenørskap, samt de to modulene inne prosjektledelse.

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Historikk, verdi, motivasjon og initiativ
  • Metode og arbeidsform
  • Formaliteter

Du får kunnskap om teorier og verktøy i nyskaping og entreprenørskap for bruk internt i en bedrift eller organisasjon. Idéutvikling, sortering og prioritering av ideer på veien til utvikling av et eksisterende produkt eller et helt nytt, står sentralt.

Intraprenørskap fokuserer på internt utviklingsarbeid i en etablert bedrift eller organisasjon. Hvordan en legger til rette for dette og hvem som får rettigheter til det som utvikles, er også en del av studiet. Du vil også få innsikt i trender innen industriell teknologi, innovasjons- og sirkulærøkonomi.

Mye av undervisningen vil foregå i Fagskolen Innlandets ulike laboratorier tilrettelagt for idémyldring, tegning og praktisk utfoldelse kombinert med ny teknologi som VR-briller, 3D-print og digitale tegneprogrammer.

Hva kan du bli?

Modulen gir deg grunnleggende kompetanse og ferdigheter i intraprenørskap og entreprenørskap knyttet opp mot industri 5.0. Du kan bygge på med moduler og få en fagskolegrad, eller du kan kvalifisere for stillinger som teamleder, prosjektleder, produktutvikler og produktsjef.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Når er det samlinger?

Fysisk samlinger:
2.-3. april: Oppstartsamling, Raufoss
23.-24. mai: Avslutningssamling

Forelesninger på Teams:
10. april
17. april
24. april
1. mai
8. mai
15. mai

Forelesninger på Teams er på dagtid, kl. 12-17.

Med forbehold om endringer.