Hopp til hovedinnhold
Modul

Lager- og terminalledelse

Lager er en viktig innsatsfaktor i logistikkarbeidet. Kunnskap om lagersystemer og lagerverktøy gjør det enklere å dimensjonere lageret riktig. Har vi varer på lager, kan vi levere varer når kunden ønsker det.

Foto: Tom Kolstad

Lageret er en viktig del av kundeservicen, men binder opp kapital og ressurser. Derfor blir det viktig å dimensjonere lageret riktig. Blir varene liggende for lenge på lager, kan de også bli ukurante. Jo flere produktvarianter, jo vanskeligere blir logistikkstyringen.

Hva lærer du?

  • Lager- og terminalstyring, planlegging, og transport- og lagerledelse.
  • Organisering, roller, krav til ledelse og medarbeidere.
  • Lagerløsninger og teknologi, 3PL, 4PL.
  • Effektivisering og lønnsomhet.
  • Grensesnittet mellom lager, terminal og distribusjon.
  • Inngående og utgående varestrømmer.

Følgende emner inngår i modulen:

  • Begreper, teori, verktøy, prosesser, kompetansebehov
  • Roller, fagområder, samarbeidsløsninger, verdikjeder
  • Lovgivning, regelverk, HMS, forsikring, dokumentasjon
  • Organiseringen av lager- og terminalfunksjoner. XYZ, ABC, automatlager.

Hva kan du bli?

Lager og terminal egner seg for medarbeidere som ønsker å spesialisere seg i lager- og/eller terminaldrift i logistikk- og transportbedrifter, hos grossister, vareprodusenter, agenter og i andre virksomheter som håndterer varemengder, for eksempel kjøpesentra, handelsvirksomheter med varemottak, m.fl. Utdanningen passer både for sjåfører og logistikkoperatører som ønsker videreutdanning, lagerledere, skiftledere og ulike medarbeidere i varemottak.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysiske samlinger:

9.-10. september

14.-15. oktober

Forelesninger på Teams:

Mandager i ukene 38, 39, 40, 44 og 45.

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.