Hopp til hovedinnhold
Foto: Jan Tore Øverstad

Transport-, terminal- og lagerlogistikk

Logistikk handler om flyten gjennom hele verdi- og forsyningskjeden av varer, tjenester, penger og kommunikasjon. Det handler om å utnytte ressurser best mulig, ha rett type, på rett sted, til rett tid og i riktig mengde.

Studiet vil gi deg kunnskap om optimalisering av logistikkprosesser. Du vil også få bedre praktisk og teoretisk forståelse for ulike roller og oppgaver innenfor fagfeltet transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Styrer vi verdikjeden bedre, kan vi redusere kostnader og øke inntekter. Dermed blir driften mer lønnsom. Det forstår flere og flere, og behovet for fagfolk innen logistikk er enormt i alle bransjer. Det er behov for bedre lagerplanlegging og distribusjon. Videre er fokuset på miljø, optimalisering av intern verdikjede og optimal samhandling med både kunder og leverandører i verdikjeden sentralt innen logistikk. Det samme er viktigheten av og forståelsen for å redusere ikke-verdiskapende prosesser i bedrifter og bransjen generelt.

Gjennom alle modulene i studiet vil du få en helhetsforståelse av verdikjeder og sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden for å oppnå bedre resultater.

Hva lærer du?

Modulene er frittstående, og det er mulig å ta én eller flere moduler. Det anbefales å ta innføringsfaget først, for å danne en felles plattform og forståelse for gjennomføring av de videre modulene.

Hva kan du bli?

Det er stort behov for fagfolk innen logistikk i alle bransjer. Flere og flere ser nå at bedriften deres blir mer lønnsom når verdikjeden styres bedre. Gjennom denne utdanningen kan du bli den fagpersonen som gjør en forskjell for en bedrift.

Gjennomføring

Hver modul gjennomføres over 5-9 arbeidsuker (avhengig om det er 2,5 eller 5 stp.), der det i to av ukene avvikles todagers fysiske samlinger. I de øvrige ukene gjennomføres modulen nettbasert med én nettsamling per uke. Omfang av forventet læringsaktiviteter er til sammen 130 timer (5 stp.) og 65 timer (2,5 stp.).

Moduler

Innføring i logistikk, lager og transport

15. august

Søknadsfrist: 28.7.2024

Lager- og terminalledelse

Uke 37, 2024

Søknadsfrist: 4.8.2024

Befraktere og transportbestillere

Uke 42, 2024

Søknadsfrist: 8.9.2024

Bærekraftig logistikk

7.-8. januar 2025

Søknadsfrist: 1.12.2024

Transportplanlegging

Uke 2, 2025

Søknadsfrist: 1.12.2024

Innkjøp og forhandlinger

7.-8. april 2025

Søknadsfrist: 2.2.2025

Bylogistikk og mikrohuber

Uke 11, 2025

Søknadsfrist: 2.2.2025

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.